kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • „Įsilausyk, dangau, ką aš kalbėsiu, ir išgirsk, žeme, mano žodžius. Išsilies, kaip vanduo mano mokymas, kaip rasa mano žodžiai, kaip smulkus lietus ant žalumos, ir kaip liūtis ant žolės“ (Dvarim 32 – l, 2).

Praktinė Halacha (Įstatymai)

Devinta avo

I.M.Lav

Tai nacionalinio gedulo diena, skausmo dėl abiejų Šventyklų sugriovimo, dėl tremties pradžios ir dėl to atsiradusių bėdų kulminacijos taškas.

115/118894.jpg

הסולם, פרקי חיים של הרב ברוך שלום הלוי אשלג

„Hasulam“, rabi Jehuda Ašlago (Baal Sulamo) biografija

ravas Abrahamas Mordechajus Gotlibas

Ir tik išvysčius šį artimo meilės jausmą, žmogus gali ateiti prie meilės Kūrėjui. Kito kelio nėra.

115/118892.jpg

פרי חכם אגרות קודש סג

„Šventi laiškai“ psl.63

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

„Ir mylėti savo savo Kūrėją, ir eiti visais Jo keliais, ir laikytis visų Jo priedermių, ir susilieti su Juo“(Dvarim 11 – 22).

115/118891.jpg

החרות

Laisvė

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Verta mums paaukoti savo brangų laiką, kad suprasti šį svarbų dalyką. Tai reiškia suvokti, kaip mes egzistuojame mūsų esybės, t.y. mūsų „ego“ rėmuose, kur kiekvienas iš mūsų jaučia save, kaip atskirą, ypatingą „būtybę“.

115/118890.jpg

פרי חכם אגרות קודש סא

„Šventi laiškai“ psl. 61

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Kaip jau kalbėjau Baal Šem Tovo vardu, kad prieš priedermės vykdymą nereikia galvoti apie Apvaizdą.

115/118889.jpg