kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • Linksmos Sukot šventės! !חַג שָׂמֵחַ
  • כי יברכך ה' אלהיך בכל תבואתך ובכל מעשהידיך והיית אך שמח: דברים טז' טו Nes palaimins tave Kūrėjas visame tavo derliuje ir visuose tavo rankų darbuose – ir būsi tik džiaugsme. (Dvarim 16 – 15)

שמעתי

„Šamati“

tai, ką girdėjo ravas Baruchas Ašlagas iš savo tėvo Baal Sulamo

Džiaugsmas yra vadinamas „meilės“ aspektu ir tai yra esmė. Tačiau tai panašu, kai žmogus stato sau namą, ir nepadaro namo sienose jokio plyšio. Tada nėra žmogui jokios galimybės įeiti į namą, nes nėra „neužpildytos“ vietos namo sienose, kad būtų galima įeiti.

115/119239.jpg

הסולם, פרקי חיים של תלמידי רבי יהודה לייב הלוי אשלג והרב ברוך שלום הלוי אשלג

Baal Sulamo ir rabi Barucho Šalomo mokinių biografijos

ravas Abrahamas Mordechajus Gotlibas

Visos problemos ir visi trukdžiai gyvenime žmogui ateina iš moters aspekto jo viduje, t.y. noro gauti malonumą, kuris visiškai pavergia žmogų.

115/119238.jpg

פתיחה לחכמת הקבלה

Įvadas į kabalos išmintį

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Tačiau šios pakopos, kurios išėjo parcufo masacho nuskaidrėjimo metu, nesiskaito tikromis pakopomis, kaip pirma pakopa.

115/119236.jpg

הקדמת פי חכם

Įvadas į „Pi chacham“

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Todėl Kūrėjo „paprastas“ noras yra „padaryti sieloms malonumą“, kaip užmokestį už jų triūsą.

115/119235.jpg

Praktinė Halacha (Įstatymai)

9 avo

I.M.Law

Tai nacionalinio gedulo diena, skausmo dėl abiejų Šventyklų sugriovimo, dėl tremties pradžios ir dėl to atsiradusių bėdų kulminacijos taškas

115/119234.jpg