kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • ... שלא לבקש מה' בחינת מותרות, רק פשוט חיים דקדושה, והבאה ליטהר מסייען אותו. רב ברוך אשלג מכתבים. ...neprašyti iš Kūrėjo jokių „nereikalingų priedų“, o tik paprasto gyvenimo šventume, ir tada: „ateinančiam išsityrinti yra padedama“. (Ravas Baruchas Ašlagas „Laiškai“)

השלום בעולם

Taika Pasaulyje

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Jeigu mes pažvelgsime į geras savybes, tai idealiu atveju nėra geresnės savybės už „tiesą“.

115/118673.jpg

שערי קדושה חלק ב שער ז

Šventumo vartai Antra dalis. Septintieji vartai

ravas Chaimas Vitalis

Atsidėkojimas gerumu (gmilut chasadim), ligonių lankymas, sutaikymas (linkėjimas taikos), svečių priėmimas. Tai tie dalykai, kurių vaisiais žmogus naudojasi šiame pasaulyje ir investuoja į „pasaulį, kuris ateis“.

115/118672.jpg

שערי קדושה חלק ב שער ז

Šventumo vartai Antra dalis. Septintieji vartai

ravas Chaimas Vitalis

Priedermių „daryk“ ir gerų papročių laikymasis.

115/118671.jpg

שערי קדושה חלק ב שער ו

Šventumo vartai Antra dalis. Šeštieji vartai

ravas Chaimas Vitalis

Bausmės už priedermių „Nedaryk“ pažeidimą.

115/118670.jpg

הסולם, פרקי חיים של המקובל האלוקי רבי יהודה לייב הלוי אשלג

„Hasulam“, rabi Jehuda Ašlago (Baal Sulamo) biografija

ravas Abrahamas Mordechajus Gotlibas

Ravas Baruchas ne kartą sakė, kad pats Baal aSulamas yra pasakęs, kad visų šių atvėrimų priežastis buvo viena vienintelė: jis dieną ir naktį dirbo ir stengėsi, ir kiekvieną kartą matė, kad jo nesupratimas tik didėja.

115/118669.jpg