kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • „Ir meldėsi Icchakas Kūrėjui dėl savo žmonos, nes ji buvo nevaisinga, ir atsakė jam Kūrėjas ir Rivka jo žmona pastojo. Ir pradėjo labai spurdėti sūnūs jos viduje, ir ji pasakė: Jeigu taip, tai kuo aš dėta, ir nuėjo paklausti Kūrėjo“ (Berešit 25 – 21, 22)
  • Šabat Šalom!
  • !שבת שלום

וזאת ליהודה

O tai – Jehudai

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Iš tikro po visų ieškojimų ir tyrinėjimų mes randame tik vieną ypatingą poreikį, esantį pas žmogų, kurio nėra pas gyvulį.

115/119469.jpg

זוהר לך לך נפשי אויתיך בלילה

Zohar „Mano siela troško Tavęs naktį“

rabi Šimonas ben Jochajus

Rabi Šimonas buvo kelyje, ir buvo su juo jo sūnus rabi Elazaras ir rabi Aba, ir rabi Jehuda.

115/119468.jpg

זוהר אחרי מות נפשא ורוחא

Zohar „Nefeš ir Ruach“

rabi Šimonas ben Jochajus

Adam aRišon (pirmo Adamo) knygoje parašyta, kad visos šventos dvasios viršuje – angelai vykdo Kūrėjo pasiuntinių misiją, ir visi „kyla“ iš vienos pakopos.

115/119467.jpg

זוהר צו מה ביו תורה לנביאים

Zohar „Kas yra tarp Toros ir pranašų“

rabi Šimonas ben Jochajus

Todėl tie, kurie užsiima Tora, yra svarbesni už pranašus ir aukštesni už juos.

115/119466.jpg

הסולם, פרקי חיים של תלמידי רבי יהודה לייב הלוי אשלג והרב ברוך שלום הלוי אשלג

Baal Sulamo ir rabi Barucho Šalomo mokinių biografijos

ravas Abrahamas Mordechajus Gotlibas

Nežiūrint į išskirtinę padėtį (giminystės ryšius) bei neeilinį protą ir žinias, buvo be galo kuklus ir paprastas.

115/119465.jpg