kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • Ir pasakė Kūrėjas Moše: Eikime kartu pas faraoną, nes Aš užkietinau jo širdį ir jo tarnų širdis, kad „padėti“ šiuos Savo ženklus jo viduje. (Šmot 10 – 1)
  • Šabat Šalom!
  • !שבת שלום

Praktinė Halacha (Įstatymai)

Šventės

I.M.Law

Chanukos šventė tęsiasi aštuonias dienas: nuo 26 kislevo dienos iki 2 teveto dienos (arba iki 3 dienos – tais metais, kai kislevo mėnesyje yra 29 dienų).

115/119026.jpg

שלבי הסולם חנוקה מעוז צור ישועתי

Šlavei haSulam „Mano išsigelbėjimo stiprybės Uola“

ravas Baruchas Ašlagas

Chanukos dainoje mes sakome: „Mano išsigelbėjimo stiprybės Uola, Tave malonu šlovinti, pastatyk man maldos namus, ten paaukosiu Tau padėką“.

115/119023.jpg

הסולם, פרקי חיים של הרב ברוך שלום הלוי אשלג

Rabi Baruch Šalom aLevi Ašlag biografija

ravas Abrahamas Mordechajus Gotlibas

„Išminčiai pasakė: Kiekvienas, kuris pergyvena dėl rytojaus, yra mažo tikėjimo.

115/119022.jpg

שלבי הסולם חנוכה נר חנוכה

Šlavei haSulam „Chanukos žvakė“

ravas Baruchas Ašlagas

Baal Sulamas paaiškino, kad žodis Chanuka sudarytas iš dviejų žodžių chanu – ko (חנו- כה). Tai reiškia „chanu“ – ilsėjosi, „ko“ (כה), tai yra 25 (כה - gematrija 25) kislevo mėnesio dieną.

115/119020.jpg

החרות

Laisvė

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Tai reiškia, kad Apvaizda yra „užtikrinta“ pastoviu žmonijos vystymusi ir progresu į savo tikslą.

115/119019.jpg