kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • אמר הרב''ש בשם אביו הקדוש : "כתוב : "כל מה שיאמר לך בעה''ב עשה, חוץ מצא". אדם צריך להיות דבוק בבורא...חוץ מאם יאמר לו לצאת חוץ לקדושה, אז שלא ישמע לו". הרב א. מ. גוטליב "הסולם". Pasakė ravas Baruchas Ašlagas savo švento tėvo vardu: „parašyta „viską ką sakys tau Kūrėjas pasaulyje, kuris ateis – vykdyk, išskyrus „išeik“. T.y. žmogus turi būti visada susiliejęs su Kūrėju... išskyrus, jei jam pasakys „išeik“ iš šventumo, tada žmogus turi neklausyti...“ (Ravas A. M. Gotlibas „Hasulam“)

שערי קדושה חלק א שער ד

Šventumo vartai Pirma dalis. Ketvirtieji vartai

ravas Chaimas Vitalis

Kaip jau kalbėjome žmogus turi stengtis iš visų jėgų įvykdyti, kiek tik įmanoma iš 613 priedermių mūsų dienomis.

115/118605.jpg

הקדמה לתלמוד עשר הספירות

Įvadas į „Mokymą apie dešimt sfirot“

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Taip pat reikia suprasti keturių klipot pasaulių, išsidėsčiusių prieš šventus pasaulius, aspektus, nes: „Tai prieš tai padarė Kūrėjas“.

115/118604.jpg

שערי הקדושה חלק א שער ג

Šventumo vartai Pirma dalis. Tretieji vartai

ravas Chaimas Vitalis

Tačiau, jei žmogus sąlygoja gerumą savo Kūrėjui, toks žmogus vadinamas „chasidas“ ir „šventas“ (קדוש – kadoš).

115/118603.jpg

שערי הקדושה חלק א שער ג

Šventumo vartai Pirma dalis. Tretieji vartai

ravas Chaimas Vitalis

Parašyta: „Uolą, pagimdžiusią tave, apleidai“ (Dvarim 32 – 18), ir parašyta: „Duokite stiprybę Kūrėjui“ (Tehilim 68 – 35).

115/118602.jpg

שערי הקדושה חלק א שער ג

Šventumo vartai Pirma dalis. Tretieji vartai

ravas Chaimas Vitalis

Kaip pasakė mūsų mokytojai: „Kas gali vadintis chasidu, tas kas vykdo „Pirkei Avot“ nuostatas“ (Talmudas, Bava Kama).

115/118601.jpg