kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • Štai tokie įstatymai, kuriuos pateiksi prieš juos. Jei nusipirksi judėją vergą, tegul dirba pas tave šešis metus, o septintais išeis į laisvę veltui. Jei ateis vienas, tai vienas ir išeis, jei jis yra vedęs žmoną, žmona išeis su juo. Jei jo ponas duos jam žmoną, ir ji pagimdys sūnų ir dukterų, žmona ir jos vaikai pasiliks pas poną, o jis (vergas) išeis vienas (Šmot 21 – 1, 2, 3, 4).
  • Šabat Šalom!
  • !שבת שלום

שלבי הסולם חנוקה מעוז צור ישועתי

Šlavei haSulam „Mano išsigelbėjimo stiprybės Uola“

ravas Baruchas Ašlagas

Chanukos dainoje mes sakome: „Mano išsigelbėjimo stiprybės Uola, Tave malonu šlovinti, pastatyk man maldos namus, ten paaukosiu Tau padėką“.

115/118696.jpg

הסולם, פרקי חיים של הרב ברוך שלום הלוי אשלג

Rabi Baruch Šalom aLevi Ašlag biografija

ravas Abrahamas Mordechajus Gotlibas

Nuo pat jaunystės pasireiškė neįprastai dideli ravo Barucho gabumai. Todėl kai jam buvo devyneri metai, tėvas prijungė jį prie savo mokinių grupės.

115/118695.jpg

שערי קדושה חלק ד

Šventumo vartai Ketvirta dalis

ravas Chaimas Vitalis

Jau aiškinome trečioje dalyje, septintuose vartuose, kad yra penki šventos dvasios pasiekimo būdai: šventos dvasios pritraukimas, susitikimas su teisuolio siela, angelai, vadinami (magidim) pranešantys, pranašas Elijahu, per sapną.

115/118694.jpg

השלום בעולם

Taika Pasaulyje

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Ir kai visa tai atvedė visuomenę prie didelio susipriešinimo, sukėlusio pavojų bendram visuomenės egzistavimui, atsirado „taikdariai“.

115/118693.jpg

שערי קדושה חלק ג שער ח

Šventumo vartai Trečia dalis. Aštuntieji vartai

ravas Chaimas Vitalis

Trumpa instrukcija, kaip priartėti prie šventumo mūsų laikais.

115/118692.jpg