kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • אמר רב אבדימי בר חמה בר חסא: מלמד שכפה הקדוש ברוך הוא עליהם את ההר כגיגית, ואמר להם: אם אתם מקבלים התורה – מוטב, ואם לאו – שם תהא קבורתכם. מסכת שבת פח' – א Rabi Avdimi bar Chama, bar Chasa pasakė: „Pakabino Kūrėjas virš jų kalną kaip skardį ir pasakė: Jei jūs priimsite Torą gerai, jei ne, čia bus jūsų kapas. (Talmudas, Šabat 88 – 1)

זהר הקדמת ספר הזהר פקודי אורייתא  

Zohar Akdamat Sefer aZohar Toros Įsakymai

rabi Šimonas ben Jochajus

 
 
 

Uždaryti užduotį

                                                                 (Ištraukos)


                                                           Sulam                    Jehuda Ašlagas


                               Bendras keturiolikos Toros Įsakymų paaiškinimasToros priedermės Zohare vadinamos „užstatais“, פקודין – pkudin, t.y. „613 užstatų“.
Tačiau taip pat vadinamos „patarimais“, עיטין – eitin, t.y. „613 patarimų“.
Skirtumas tas, kad kiekviename reikale yra „priekinė“ ir „užpakalinė“ pusė.
Pasiruošimas dalykui vadinamas „užpakalinė“ pusė, o dalyko pasiekimas vadinamas „priekine“ pusė.
Taip Toroje ir priedermėse, yra aspektas „atliksime“ (נעשה – naase), ir aspektas „suprasime, išgirsime“ (נשמע – nišma). 


Kaip pasakė išminčiai: „atliekantys veiksmą, girdintys, suprantantys dalyką“ (Talmudas, Šabat). Taigi iš pradžių žmogus turi būti aspekte „atliekantys veiksmą“, o paskui – „suprantantys esmę“. Todėl, kai vykdome Torą ir priedermes veiksmu prieš tai, kol nusipelnome suprasti, vadinamos priedermės „613 patarimų“, o kai nusipelnome suprasti, priedermės pasidaro „613 užstatų“.
Nes kiekvienoje iš 613 priedermių yra „padėta kaip užstatas“ ypatinga tik šiai priedermei skirta šviesa.
Tai atitinka vieną iš 613 sielos ir kūno organų ir gyslų.
Todėl žmogui, atliekant priedermę, jis pritraukia ypatingą šviesą į vieną iš 613 sielos ir kūno organų ir gyslų.
Tai aspektas priekinė priedermės pusė, ir šiuo aspektu priedermės yra vadinamos „613 užstatų“.


Rabi Šimonas paaiškina šiuos keturiolika „užstatų“ ( Įsakymų).
Tai reiškia, kad šie keturiolika Įsakymų apima visas 613 priedermes.
Taip, kaip septynios kūrimo dienos apima septynis tūkstančius pasaulio gyvavimo metų.
Taigi rabi Šimonas padalino priedermes septynioms kūrimo dienoms, ir susiejo su kiekviena priederme jai atitinkančią dieną.
Ir todėl, kad jos (dienos) apima 613 priedermių, tikslinga stengtis kiekvieną dieną įvykdyti kiek galima daugiau priedermių.