kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • חכמי הקבלה מצאו אשר ד' העולמות הנקובים בשם: אצילות, בריאה, יצירה ועשיה, החל מהעולם הראשון היותר עליון הנקרא אצילות עד העולם הזה הגשמי המוחשי הנקרא עשיה, צורתם שוה זה לזה לגמרי בכל פרטיהם ומקריהם. בעה''ס, מהות חכמת הקבלה Iš tikro kabalos išminčiai nustatė, kad keturių dvasinių pasaulių, vadinamų:Acilut, Brija, Jecira ir Asija,pradedant nuo aukščiausio – Acilut iki žemiausio – Asija forma yra visiškai tapati, t.y. visiškai identiška su visais komponentais ir pasireiškimais. (Baal Sulamas „Kabalos išminties esmė“)

החרות טז  

Laisvė

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį
                                                           16.


                                             Sekti paskui daugumą


Parašyta: „Sekti pagal daugumą“ (Šmot 23 – 2),
tai reiškia, kad visais atvejais kur yra ginčas tarp individo ir daugumos, mes privalome nuspręsti reikalą pagal daugumos norus.
Todėl aišku, kad dauguma turi teisę „apriboti“ individo laisvę.


Tačiau čia iškyla kitas, dar aštresnis klausimas:
Iš pirmo žvilgsnio šis įstatymas stumia žmonijos progresą atgal, o ne į priekį?
Juk iš tikro didelė visuomenės dalis yra „neišsivysčiusi“, o „išsivystę“ visada sudaro mažumą.
Todėl, jei mes „persversime“ viską į daugumos norų pusę, kurie sudaro „neišsivysčiusią“ ir nepakančiausią visuomenės dalį, tada neklausysime išminčių, kurie visada yra mažuma.
Ir tada žmonija bus pasmerkta „pasukti“ atgal, bei negalės žengti nei mažiausio žingsnelio progreso link.


Tačiau, kaip yra paaiškinta str. „Taika“, mes esame įpareigoti Apvaizdos gyventi visuomenės gyvenimą, todėl esame priversti vykdyti įstatymus, liečiančius normalų visuomenės egzistavimą.
Ir jei mes nors truputį nukrypsime nuo šio įstatymo, „Gamta“ būtinai mums „atkeršys“ savo nuožiūra, neklausdama ar mes suprantame gamtos dėsnius, ar ne.


Todėl mes aiškiai matome, kad visuomenėje įmanoma normaliai egzistuoti, tik laikantis principo: „Sekti pagal daugumą“.
Ir šis tik vienintelis šis dėsnis „sutvarko“ kiekvieną visuomenės viduje esantį ginčą ir konfliktą, bei duoda teisę normaliam visuomenės egzistavimui.
Todėl dėl šios priežasties šis dėsnis skaitosi, kaip vienas iš natūralių „Apvaizdos“ įstatymų, kurį mes privalome priimti ir vykdyti su dideliu atsargumu, nors jei mes to nesuprantame.
Tai panašu į kitas Toros priedermes, kurios visos yra „gamtos dėsniai“ ir „Apvaizdos įstatymai“, duoti mums iš „viršaus į apačią“.
Ir kaip jau paaiškinau str. „Kabalos išminties esmė“, kad visi prieštaravimai, esantys mūsų pasaulio gamtos dėsniuose, išplaukia iš aukštutinių dvasinių pasaulių.


Todėl dabar suprask, kad Toros priedermės – tai dėsniai, nustatyti aukštutiniuose dvasiniuose pasauliuose, ir mūsų pasaulio gamtos dėsnių šaknys.
Todėl visada Toros įstatymai atitinka mūsų pasaulio gamtos įstatymus, kaip du vandens lašai.
Taigi parodėme, kad įstatymas „sekti pagal daugumą“ yra Apvaizdos ir gamtos dėsnis.