kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • Ir išsiuntė Jakovas prieš save pasiuntinius pas savo brolį Ezavą į Seiro žemę, Edomo laukus. Ir įsakė jiems sakydamas, šitaip kalbėkite mano ponui Ezavui, taip sako tavo tarnas Jakovas: Su Lavanu gyvenau nuo seniau iki dabar. (Berešit 32 – 4, 5)

הקדמה לספר הזהר נו, נז  

Įvadas į knygą Zohar

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį
                                                            56.


Taip reikia žinoti, kad visos šios penkios „naranchaj“ dalys,
tai yra bendrai penkios mus supančios visos realybės dalys.

Tai reiškia, kad tai, kas galioja bendrai visumoje,
taip pat galioja ir kiekvienoje mažiausioje realybės dalyje.


Pavyzdžiui, norint pasiekti dvasinį pasaulį Asiją,
reikia dvasinio pasaulio Asija „domem“ aspekte pasiekti visas penkias „naranchaj“ dalis,
kurios turi ryšį su bendrais „naranchaj“.
Tuo būdu, kad netgi Asijos pasaulio „domem“ šviesą galima pasiekti tik keturių rūšių užsiėmimais.


Todėl nei vienas Izraelio (Isra El – tiesiai į Kūrėją) žmogus negali savęs „išlaisvinti“ nuo kokio tai užsiėmimo Toroje, pagal savo išgales.

(Tai reiškia, kad kiekvienas žmogus turi užsiiminėti praktinėmis priedermėmis, šviesos nefeš gavimui.)


Taip pat kiekvienas žmogus turi užsiiminėti Tora ir priedermėmis su intencija,
šviesos ruach gavimui.


Ir kiekvienas žmogus turi gilintis į Toros paslaptis ir priedermių skonius,
pagal savo išgales, kad pasiekti šviesos nešama aspektą.
Tai reiškia, kad šventumo šviesa gali gali būti gaunama, tik kai ji yra „išpildyta“ visais šiais aspektais.                                                                 57.


Dabar suprask didelį tamsumą ir nemokšiškumą,
vyraujantį mūsų kartoje, tai ko nebuvo nei vienoje ankstesnėje kartoje.

Tai reiškia, kad net besimokantys Torą ir dirbantys Kūrėjui, nuleido rankas nuo Toros paslapčių suvokimo.


Ir jau Rambamas apie tai pateikė taiklų palyginimą.
Iš tikro, jei tūkstančio aklų žmonių minia eina keliu, ir yra tarp jų nors vienas matantis, minios priekyje, tada visi žmonės yra užtikrinti, kad nepasiklys.
Tai reiškia, kad visi eis tiesiu keliu, ir neįkris į duobes, nes eis paskui „matantį“ priekyje.
Tačiau, jei nėra to nors vieno matančio, be jokios abejonės žmonės suklups kelyje, ar įkris į pražūties duobę.


Taip analogiškai yra ir pas mus.
Iš tikro, jei nors besimokantys Torą ir dirbantys Kūrėjui, užsiimtų vidinės Toros mokymu, tada jie galėtų pritraukti didelę šviesą iš Ein Sofo Palaiminto.

Ir aišku, kad tada visa karta galėtų užtikrintai eiti paskui, ir būtų tikri savo kelyje, kad nesuklups.
Tačiau, jei net besimokantys Torą ir dirbantys Kūrėjui paliko šią išmintį, todėl nenuostabu, kad dėl jų kaltės suklumpa visa karta.
Ir dėl didelio sielvarto negaliu tęsti toliau...