kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • אם אין אני לי, מי לי? וכשאני לעצמי, מה אני? ואם לא עכשיו, אימתי? מסכת אבות א' – יד'. בעה''ס, אגרות קודש Jei ne aš už save, tai kas už mane? Tačiau, jei aš pats už save, tai kas aš? Ir jei ne dabar, tai kada? (Avot 1 – 14)

הקדמה לספר הזהר 

Įvadas į knygą Zohar

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį
                                                          45.


Nefeš šviesa vadinasi pasaulio Asija domem (negyva) šviesa,
ir jos paskirtis ištyrinti žmogaus noro gauti dalį „domem“.

Ir jos veikimas dvasingume panašus į negyvos gamtos veikimą materialiame pasaulyje.
Kaip atskiros negyvos gamtos dalys neturi individualaus judesio,
o tik bendras judesys apima tolygiai visą gamtą.
Taip ir Asijos pasaulio parcufo šviesa nefeš,
nors ji turi visas 613 sudėtines dalis (organus),
ir tai yra 613 skirtingi šviesos gavimo būdai,
tačiau skirtumai šviesos gavime nėra juntami.
Ir tik bendra šviesa apima visas sudėtines dalis lygiai,
neišskirdama nei vienos.


                                                          46.


Ir žinok, kad sfirot yra absoliutus dieviškumas,
todėl nėra jose jokio skirtumo tarp sfiros keter,
esančios pasaulio Adam Kadmon viršuje,
nuo sfirot malchut, esančios pasaulio Asija apačioje.
Tačiau yra didelis skirtumas gaunantiems šią šviesą,
nes sfirot sudarytos iš indų ir šviesų.
Tai reiškia, kad šviesa, esanti sfirot, yra absoliutus dieviškumas,
bet indai, vadinami k – ch – b – t – m,
esantys pasauliuose ABJA, nėra dieviškumas, o tik „uždangos“.


Ir šios uždangos, slepia juose esančią Ein Sofo Palaiminto šviesą,
ir praleidžia ją gavėjams tik atitinkamu dydžiu ir intensyvumu,
kad kiekvienas gaunantis, gautų pagal savo tyrumą.
Iš tikro, nors šviesa yra viena ir tolydi, mes vadiname šviesas vardu naranchai (nefeš, ruach, nešama, chaja ir jechida).
Tai reiškia, kad šviesa dalinasi pagal indų savybes.


Ir inde malchut yra „storiausia uždanga“, slepianti Ein Sofo Palaiminto šviesą beveik pilnai.
Todėl šis mažas šviesos dydis, kurią ji praleidžia iš Kūrėjo, skirtas ištyrinti tik žmogaus kūno pakopą „domem“, todėl ir vadinamas nefeš (besiilsinti).

Indas tiferet jau yra skaidresnis už malchut indą, ir šviesa, kurią praleidžia šis indas iš Ein Sofo Palaiminto, skirtas ištyrinti žmogaus kūno pakopą „comeach“.
Todėl šiame inde jau veikia didesnė šviesa už nefeš vadinama „ruach“ (dvelksmas).

Ir indas bina yra dar skaidresnis už tiferet, o šviesa, kurią jis praleidžia iš Ein Sofo Palaiminto, skirta ištyrinti žmogaus kūno pakopą „chai“, ir vadinama „nešama“ (kvėpuojanti).

Ir galiausiai indas chochma yra skaidriausias už visus, todėl šviesa, kurią jis praleidžia iš Ein Sofo Palaiminto, skirta ištyrinti žmogaus kūno pakopą „medaber“ (kalbantis).
Todėl ši šviesa vadinama chaja (gyva), ir nėra ribų jos stiprumui.