kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • אם אין אני לי, מי לי? וכשאני לעצמי, מה אני? ואם לא עכשיו, אימתי? מסכת אבות א' – יד'. בעה''ס, אגרות קודש Jei ne aš už save, tai kas už mane? Tačiau, jei aš pats už save, tai kas aš? Ir jei ne dabar, tai kada? (Avot 1 – 14)

הקדמה לספר הזהר  

Įvadas į knygą Zohar

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį
                                                          49.


Ir kai žmogus nusipelno šios didelės šviesos vadinamos nešama,
tada visos 613 parcufo sudėtinės dalys (organai) šviečia kiekvienas savita ir skaidria šviesa.
Tai yra kiekviena dalis skaitosi, kaip atskiras parcufas.
Tada žmogui atsidaro galimybė užsiimti kiekviena priederme pagal tikrą jos esmę, mintį ir intenciją.
Iš tikro kiekviena parcufo nešama sudėtinė dalis (organas) nušviečia priedermės vykdymo pobūdį, kuris yra būdingas tik tam organui.


Ir su didele šios šviesos jėga žmogus ištyrina savo noro gauti lygį „medaber“ (kalbantis),
t.y. apverčia į norą sąlygoti.
Todėl tuo ištyrinimo dydžiu žmogus stato jame esantį tašką chaja į 248 dvasinius organus ir 365 dvasines gyslas.
Ir po to viskas kyla ir apsirengia į dvasinio pasaulio Asija sfirą chochma.
Šio indo skaidrumui nėra ribų, todėl jis praleidžia iš Ein sofo Palaiminto labai didelę ir stiprią šviesą, kuri vadinama chaja, arba nešamos nešama šviesa.


Ir visos pasaulio Asija dalys „domem, comeach ir chai“, priklausančios sfirai chochma,
padeda gauti chochmos šviesą visame pilnume. Kaip yra aukščiau paaiškinta su šviesa nefeš.
Todėl dabar šis parcufas vadinasi „šventas medaber“,
nes yra nukreiptas žmogaus kūno dalies „kalbantis“ ištyrinimui.
Ir šios šviesos vertė dvasingume tokia,
kokia yra žmogaus vertė materialiame pasaulyje,
lyginant su likusiomis gamtos negyva, augalinė ir gyvulinė dalimis,
t.y. jau yra įsigyjamas artimo jausmas.
Ir šiame parcufe apsirengiančios Ein Sofo šviesos aspektas vadinamas jechida šviesa.


                                                        50.


Ir žinok, kad šie penki šviesų n – r – n – ch – j aspektai,
kurie yra gaunami Asijos pasaulyje,
tai tik šviesos nefeš n – r – n – ch – j, t.y. sudėtinės dalys.
Todėl juose visai nėra netgi šviesos ruach,
nes šviesa ruach yra tik pasaulyje Jecira,
taip kaip nešama pasaulyje Brija,
chaja – Acilute,
o jechida tik Adam Kadmone.


Tačiau kaip sakėme aukščiau, kad viskas kas yra bendrai,
atsiveria netgi visose sudėtinėse dalyse iki mažiausios smulkmenos,
kokią tik galima padalinti.
Ir visos sudėtinės dalys n – r – n – ch – j (naranchaj – nefeš, ruach, nešama, chaja ir jechida) yra netgi pasaulyje Asija, tačiau tai tik nefeš lygio naranchaj.


Pasaulyje Jecira yra visi naranchaj lygiai, tačiau tai tik šviesos ruach sudėtinės dalys.


Taip pat visi naranchaj lygiai yra ir pasaulyje Brija, ir tai penki šviesos nešama lygiai.


Pasaulyje Acilut yra visos naranchaj šviesos chaja sudėtinės dalys.


Kur galiausiai aukščiausiame pasaulyje Adam Kadmon visi naranchaj sudaro penkis šviesos jechida aspektus.
Ir skirtumas tarp kiekvieno pasaulio toks, koks yra skirtumas tarp kiekvienos iš šviesų naranchaj, kaip yra paaiškinta pasaulyje Asija...