kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • אכתוב לך, בחינת עמודי דאמצעיתא בעבודת השי"ת, שיהיה לך תמיד למטרה ימין ושמאל, כי יש הולך שעוד גרוע מיושב ובטל. בעה''ס, אגרות קודש Parašysiu tau, kas yraעמודא דאמצעיתא (amuda de emcaita) „vidurinis stulpas“ – „vidurinė linija“ Kūrėjo darbe. Tai turi būti visada tau, kaip tikslas „prieš akis“, kad nenukryptum nei į „kairę“, nei į „dešinę“. Tai reiškia, kad geriau stovėti „vietoje“, nei eiti neteisinga kryptimi. (Baal Sulamas „Šventi laiškai“)

שערי הקדושה חלק א שער ו  

Šventumo vartai Pirma dalis. Šeštieji vartai

ravas Chaimas Vitalis

 
 
 

Uždaryti užduotį
                                                               2.


Ir iš kart su pirma aušra tu turi greitai bėgti į maldos namus,
nes jau Šchina yra aplenkusi tave.

Iš tikro Šchina jau laukia tavo maldos ir šlovinimo,
kuriais tu pakelsi ją iš „kritimo“ ir sugrąžinsi į Cioną, kaip ir anksčiau.
Ir nors tu vienas negali Jai pilnai padėti šiame „silpnume”,
tačiau stenkis visomis savo jėgomis.
Sustiprink Šchiną ir pakelk Ją iš „dulkių”, ir nors tavo indėlis yra mažas,
bet Jai jis yra labai svarbus.
Kaip užmokestį, Ji taip pat išklausys tavo maldą, ir išpildys tavo prašymus.
Todėl, sūnau, tegul maldos metu tavo mintys visada būna visiškai švarios ir teisingos!
Tegul būna teisinga intencija ir džiaugsmas, kad tu gali suteikti gerumą savo Šeimininkui.
Ir tegul tavo prašymai nebūna vien tik asmeniniai (egoistiniai).
Tu turi atrodyti kaip vergas, pas kurį nėra asmeninio gyvenimo,
o visas gyvenimas tik dėl savo Pono.


Ir jei pašauksi Jį iš tiesų teisingai, Jis bus artimas tau, kaip parašyta:
„Artimas Kūrėjas visiems šaukiantiems Jį tiesoje“ (Tehilim 145 – 18).
Ir dar parašyta:
„Nes visas širdis tikrina Kūrėjas ir žino visus širdies norus“ (Divrei Hajamim1 28 –9),
t.y. žino visus, tikrai ieškančius Jo.
Todėl, jei ieškosi Jo iš tikro – rasi.


Ypač kai prisipažinsi ir išpažinsi prieš Jį visas savo nuodėmes po maldos „Šmone esre”,
arba po palaiminimo „Jis girdi maldą“, ir iš visos širdies norėsi nebesugrįžti vėl prie savo klaidų.
Juk Jis žino viską, kas yra atverta ir kas yra paslėpta, mato kas yra širdyje ir tavo viduje.
Taip pat ir „kritime veidu žemyn“, t.y. posme:
„Jo į Tave Kūrėjau keliu savo sielą“, būk pasiruošęs atiduoti už Torą ir priedermes net gyvybę.
Tada iš tikro bus atleistos visos tavo nuodėmės, nes „širdis” ir „burna” bus tapatūs.


Ir kai pasimeldei deramai ir su baime, bei įgavai jėgų, tada yra laikas Toros mokymuisi „lišma“ (dėl pačios Toros).
Jokiu būdu nekeisk savo nustatyto mokymosi laiko, net jei yra neatidėliotini reikalai,
netgi per prievartą.
Ir kaip užmokestį, parodys tau Kūrėjas Cione nuostabiuosius Dangiškos „Ješivos vartus“.


Po to pastiprink save saikingai valgiu: duona su druska ir vandeniu.
Teisuolis valgo tik tiek, kad galėtų išlaikyti sielą kūne.
Tikrasis teisuolio valgis – tai sielos dvasinis maistas.
Taip pat tavo „kūniškas“ valgis turi būti Dangaus vardu, t.y. kad sustiprinti žmogų Kūrėjo darbui. Kaip parašyta:
„Visuose savo keliuose pažink Jį“ (Mišlei 3 – 6).
Su baime stovėk prie savo stalo, kuris sulyginamas su aukuru, nes prie Karaliaus stalo tu valgai.
Iš tikro tavo stalas turi būti „aukuru“, atperkančiu tavo nuodėmes, tu turi valgyk saikingai.
Taip tu susilpninsi „klipą“ (lupeną), kuri yra „aptraukusi“ maistą (dvasiniame sielos lygyje).
Tam tikslui perskaityk citatą iš Toros, Mišnos ar psalmės, ir paskelbk: „čia stalas,
kuris yra prieš Kūrėją“.
Taip „blogio instinkto“ jėgos susilpnės ir pasitrauks nuo tavęs.
Taip pat Toros dėka sustiprės tavyje „protinga (dvasinė) siela“, nes Tora yra „sielos maistas“.


Ir kai pavalgysi kasdieninio maisto, maitinančio kūną ir Toros, maitinančios sielą, „neapvok“ Kūrėjo, priskirdamas viską sau.
Pasakyk palaiminimą maistui su ypatingu džiaugsmu, kaip žmogus, gaunantis iš artimo didelę dovaną.
Kaip mes sakome: „dėkojame Tau už Torą, kurią mokai mus, ir už maistą, kuriuo maitini ir aprūpini mus“.
Ir kaip užmokestį už tai, Kūrėjas atidarys tau savo „lobyną“, ir aprūpins tave visada savo „dosnia ranka“.
Paskui ieškok širdyje, ar gali dar įvykdyti kokią nors naują priedermę, 248 sielos organų užbaigimui, arba „patobulinti“ seną priedermę, kad pridėti jai užmokestį.


Tada eik į savo darbą ar į prekybą ir būk pilnas absoliutaus tikėjimo,
bei pasiruošęs dirbti be jokios apgaulės ir sukčiavimo.
Nenorėk savo darbu pralobti, o norėk tik aprūpinti šeimos poreikius.
„Padaryk Toros mokymą pastoviu, o kasdieninį darbą laikinu užsiėmimu“.
Iš tikro pas tą, kas didina (prekybą), nebus pertekliaus, o tas kas mažina, tam netruks.
Nesistenk gauti „dovanų“ (kyšių) iš žmogaus praturtėjimui, nes „nekenčiantis dovanas, gyvens“.
Tik Kūrėjas nuskurdina ir praturtina, tik Jis vienas duoda tau jėgų pasiekti gerbūvį.
Todėl pilnai pasitikėk Kūrėju su meile ir Jis aprūpins, pramaitins tave.
Visą dieną tegul bus prieš tave Kūrėjo baimė, kad nenusižengtum priedermėje „nedaryk“.
Ir ypač saugokis blogų savybių (midot), kurios yra kaip „mielės materialumo tešloje“, labai susilpnina žmogaus atsakomybę.