kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • „Ir paėmė Arono sūnūs Nadavas ir Aviju kiekvienas savo smilkytuvą, ir įdėjo į juos ugnies, ir uždėjo ant jos smilkalų, ir priartino prie Kūrėjo svetimą ugnį (eš zara), ką jiems Kūrėjas nebuvo įsakęs. Ir išėjo iš Kūrėjo ugnis ir sudegino (suvalgė) juos, ir numirė jie priešais Kūrėją“ (Vajikra 10 – 1, 2).
  • Šabat Šalom!
  • !שבת שלום

הסולם, פרקי חיים של תלמידי רבי יהודה לייב הלוי אשלג והרב ברוך שלום הלוי אשלג 

„Hasulam“, rabi Jehuda Ašlago (Baal Sulamo) ir rabi Baruch Šalom aLevi Ašlago mokinių biografijos

ravas Abrahamas Mordechajus Gotlibas

 
 
 

Uždaryti užduotį


 


Rabi Nachum Klar – ravo Barucho mokinys ir pagalbininkas


Rabi Nachum gimė 1968 metais trečią avo mėnesio dieną, rabi Israel Chaimo šeimoje.

Rabi Israelis buvo Baal aSulamo mokinio ravo Mordechajaus Klar sūnus.


Rabi Nachum pateko pas ravą Baruchą būdamas dar labai jaunas – šešiolikos metų.

Tuomet jis atėjo mokytis į didelę Slonim chasidų ješivą Bnei Brake „Beer Abraham“.

Ir iš karto visa savo siela ir širdimi prisirišo prie ravo Barucho.

Nors buvo labai jauno amžiaus, tačiau juto ravo Barucho begalinį didumą, nuostabias jo savybes, milžiniškas ravo Barucho pastangas paslėpti savo aukštas pakopas maloniu ir paprastu savo elgesiu mokiniais.

Rabi Nachumas ėmė vis labiau rūpintis ravo Barucho poreikiais, kas galiausiai peraugo į didžiulį norą patarnauti jam ir padėti visame kame.


Ravas Šlomo Zlošinski pasakojo:

„Mūsų mokytojas ravas Baruchas vesdavo pastovias pamokas rabi Nachumo tėvo rabi Israelio Chaimo namuose.

Šios pamokos tęsėsi daugelį metų.

Pamenu, kartą ravas Baruchas paprašė kažko Nachumo.

Jam tuo metu buvo devyni metai.

Nachumas išgirdo, suprato ir atliko.

Pasakė tada ravas Baruchas:

„Jis galėtų būti geras padėjėjas“.

Ir tai nebuvo vienintelis atvejis, o vienas iš daugelio, kai rabi Nachumas patarnavo ravui Baruchui ir jo mokiniams.

Tai darė su dideliu džiaugsmu ir entuziazmu.

Jis turėjo sugebėjimą tiksliai išgirsti ir suprasti, ką sako arba apie ką tik užsimena mokytojas. Ir po to tai atlikti.

Yra daug žmonių, kurie sugeba suprasti, bet nepadaro.

Yra sugebančių atlikti, bet sunkiai suprantančių.

Tačiau Nachumas turėjo abu šiuos sugebėjimus.

Užteko vieno mokytojo judesio ir Nachumas jau skubėjo tai įvykdyti“.