kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • ה' מלך, גאות לבש. לבש ה' עז התאזר. אף תכון תבל, בל תמוט. נכון כסאך מאז, מעולם אתה. תהלים צג' – א', ב Kūrėjas karaliauja, apsisiautęs didybe. Apsisiautęs Kūrėjas, stiprybe apsijuosęs. Palaiko visatą, kad nesvyruotų. Visada teisingas (Tavo) sostas, amžinas Tu. (Tehilim 93 – 1, 2)

הקדמה לתלמוד עשר הספירות 

Įvadas į „Mokymą apie dešimt sfirot“

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį
                                                                   27.


Dar turime žinoti, kad „išmintyje apie tiesą“ (kabaloje) yra dvi dalys.
Pirma dalis vadinama „Toros paslaptys“.
Šias paslaptis yra draudžiama atverti, o tik užuomina iš kabalos išminčiaus lūpų mokiniui,
kuris yra nuovokus.
Ir šiai daliai priklauso „maase merkava“ (metafizinės, mistinės) ir „maase berešit“ (pasaulėdaros) paslaptys.
Zoharo išminčiai vadina šią dalį „trys pirmos sfirot“:
keter, chochma ir bina, tai dar yra vadinama parcufo „galva“.


Antra dalis vadinama „Toros skoniai“ (priedermių prasmės).
Apie šią dalį jau leidžiamą kalbėti ir yra didelė priedermė ją atverti.
Zohare ši dalis vadinama septynios apatinės parcufo sfirot, arba parcufo „kūnu“.
Tai reiškia,kad kiekviename šventumo parcufe yra dešimt sfirot, vadinamos:
keter, chochma, bina, chesed, gvura, tiferet, necach, hod, jesod, malchut.
Iš tikro trys pirmos sfirot yra vadinamos parcufo „galva“,
o septynios apatinės vadinamos parcufo „kūnu“.
Ir netgi apatinio žmogaus siela, taip pat dalinasi dešimt išvardintų sfirot, ir taip kiekvienoje dalyje, kaip apatiniame taip ir viršutiniame pasaulyje.
Apie tai, kad septynios apatinės sfirot, parcufo kūnas vadinasi „Toros skoniai“ parašyta:

„Gomurys valgydamas, jaus skonį“.
Todėl šviesos, kurios atsiveria žemiau trijų pirmų „galvos“ sfirot yra vadinamos „skoniais“,
o „galvos“ malchut, t.y. apatinė sfira, vadinama „gomuriu“.
Iš tikro dėl šios priežasties šviesos, atsiveriančios žemiau „galvos“, yra vadinamos „Toros skoniais“.

Ir šios šviesos atsiveria „galvos gomuryje“,
kuris yra visų „skonių šaltinis“, t.y. „galvos“ malchut.
Todėl nuo ten ir žemiau nėra draudimo atverti šias šviesas,
bet atvirkščiai, tas kas tai „atveria“, jo laukia didelis užmokestis.
Ir visi dvasiniai objektai, nuo aukščiausio iki žemiausio, yra skirstomi pagal šią tvarką.

Taip, kad netgi trys pirmos malchut sfirot, esančios Asijos pasaulio gale,
priklauso „Toros paslaptims“, ir yra draudžiama jas atverti.
O septynios apatinės keter sfirot, esančios pasaulio Acilut „galvoje“,
priklauso „Toros skoniams“, ir yra leidžiama jas artverti.
Šie dalykai yra gerai nušviesti kabalos knygose.                                                                    28.


Šių dalykų paaiškinimą randame Talmude (Psachim p.119):
„Bus prekyba ir pašvęskite ją Kūrėjui.
Nesaugokite jos sandėliuose,
bet sėdintientiems prieš Kūrėją atiduokite ją.
Valgyti iki soties ir uždengti „Atiką“ (Ješaja 23 – 18).


Klausia, ką reiškia „uždengti Atiką“?
Tai reiškia, kad reikia uždengti dakykus,
kuriuos uždengė „Atik Jomin“, ir tai „Toros paslaptys“.
Ir ką reiškia:
„Atidengia dalykus, kuriuos uždenKursyvasgė „Atik Jomin“?
Ir atsako, tai – „Toros skoniai“.
Rašbamas (Raši anūkas)paaiškino:
„Atik Jomin“, tai Kūrėjo vardas, kaip parašyta „Atik Jomin sėdi“ (Daniel 7 – 9).
Ir tai – „Toros paslaptys“, t.y. „Maase merkava“ ir „Maase berešit“.

„Uždengė“ reiškia, kad nepasakoja jų kiekvienam žmogui,
o tik tam, pas ką „dega širdis“.

O ką reiškia „atidengia dalykus, kuriuos uždengė „Atik Jomin“?
Tai reiškia, kad yra „Toros paslapčių“ dalis,
kuriai buvo duotas Kūrėjo leidimas atidengti.
Ir tas, kas moka tinkamai jas atverti,
nusipelno didelio užmokesčio.


                                                            29.


Dabar tampa aiškus didelis skirtumas,
kuris yra tarp „Toros paslapčių“ ir „Toros skonių“.
Iš tikro pasiekę „Toros paslaptis“ gauna didelį užmokesti už tai,
kad „uždengia“ jas ir neatveria niekam.
Ir atvirkščiai yra su „Toros skoniais“, kur pasiekę (supratę) juos,
gauna didelį užmokestį, „atverdami“ juos kitiems.
Ir Talmudo pasakyme (Psachim p.119) visai nėra prieštaravimo.
Tik skiriasi akcento uždėjimo vieta,
nes pirmieji akcentuoja pasakymo pabaigą,
t.y. „uždengti Atiką“,
todėl kalba apie didelį užmokestį uždengiantiems „Toros paslaptis“.

O antrieji akcentuoja: „valgyti iki soties“,
ir tai „Toros skoniai“, kaip parašyta:
„Gomurys valgydamas jaus skonį“ (Jobas 12 – 11),
nes „skonio šviesos“ vadinamos „valgymu“.
Todėl ir yra kalbama apie didelį užmokestį, atveriantiems „Toros skonius“.
Tačiau ir vieni sutinka, kad „Toros paslaptis“ turime slėpti,
o „Toros skonius“ – atverti.