kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • תנא דבי אליהו, מעיד אני עלי שמים וארץ, בין איש בין אשה, בין גוי בין ישראל, בין עבד בין שפחה, הכל לפי מעשיו, רוח הקודש שורה עליו. רבי חיים וויטל, ספר שערי קדושה Moko Tana de bei Elijahu (mokymo namai priskiriami pranašui Elijahu):„Liudiju aš prieš dangų ir žemę, kad šventą dvasią gali pasiekti kaip vyras, taip ir moteris, kaip gojus, taip ir Izraelio sūnus, kaip tarnas, taip ir tarnaitė. Viskas priklauso nuo žmogaus veiksmų.Ir pagal tai, gali ant žmogaus nusileisti „Šventa dvasia“. (Rabi Chaimas Vitalis „Šventumo vartai“)

הסולם, פרקי חיים של המקובל האלוקי רבי יהודה לייב הלוי אשלג 

„Hasulam“, rabi Jehuda Ašlago (Baal Sulamo) biografija

ravas Abrahamas Mordechajus Gotlibas

 
 
 

Uždaryti užduotį

 


 

Antras pasaulinis karas (1939 – 1945 metai)

 

Pasakojo rabi Jakov Mordechajus Brandvainas:

„Maždaug pusė metų prieš prasidedant Antram Pasauliniam karui, atėjo mūsų mokytojas Baal aSulamas pas savo mokinius į pamoką, ir su dideliu liūdesiu ištarė:

„Virš Europos matau juodą debesį“.

Rabi Zalman Lemberger, Baal aSulamo patarnautojas, pasakojo:

„Antro pasaulinio karo metu lėktuvai bombardavo Tel Avivą.

Visur tvyrojo didžiulė baimė bei chaosas.

Daugybė žmonių išvyko iš Tel Avivo į kitus miestus.

Mūsų mokytojas tuo metu apsigyveno Jeruzalėje.

Jis pasikvietė pas save patarnautoją mano tėvą rabi Moše Baruch Lembergerį bei savo žmoną ir liepė jiems išnuomoti butą Tel Avive.

Abu nuvyko į Tel Avivą ir ėmė ieškoti buto.

Surado tokį, kuris jų nuomone buvo tinkamas, ir jau norėjo sudaryti sandėrį su buto šeimininku. 

Tačiau buto šeimininkas, doras ir garbingas žmogus, papasakojo jiems apie sprogdinimus ir apie evakuaciją iš miesto.

Grįžo abu į Jeruzalę tuščiomis.

Kai papasakojo Baal aSulamui viską, kas įvyko, šis iškart liepė grįžti atgal į Tel Avivą ir išnuomoti butą.

Jis pasakė, kad būtent dėl bombardavimų ir išsiuntė juos tai padaryti.

Ir iš tiesų, praėjus trims dienoms po to, kai Baal aSulamas persikėlė į butą Tel Avive, čia visiškai liovėsi bombardavimai.

Po dviejų savaičių mūsų mokytojas grįžo į Jeruzalę.

Ir kai jo chasidai paklausė, kodėl jis nevažiuoja į Europą ir tokiu pat būdu neapgina jos nuo nacių, Baal aSulamas atsakė, kad gali padėti tik „keturiems uolekčiams“, t.y. labai mažai, aplink save, bet ne daugiau   (reikia pažymėti, kad Baal aSulamo brolis – ravas Šmuelis buvo nužudytas Holokausto metu).

 

Dar pasakojama, kad naciai buvo pradėję karinius veiksmus prieš Siriją, dėl ko Jeruzalės judėjai buvo didžiulėje baimėje.  

Tąsyk, apipjaustymo proga vykusių vaišių metu, Baal aSulamas pasakė, kad Hitleriui susipainiojo žodžių Sirija ir Rusija raidės (ivritu tai tos pačios raidės: Sirija – סוריה, Rusija – רוסיה), ir jis klysta, eidamas į Siriją, kadangi turi eiti į Rusiją.

Ir iš tikrųjų, praėjus keletui dienų, Hitleris žurnalistams pranešė, kad nenori kariauti su Sirija, nes tuo tarpu Rusija sustiprės prieš juos, todėl jis nutraukė karinius veiksmus prieš Siriją ir išvedė iš ten savo kariuomenę“.