kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • Ir pasiuntė (Balakas) pasiuntinius pas Bilamą ben Beorą į Petorą..., kad pašaukti jį, sakydamas: Štai tauta išėjo iš Egipto ir „uždengė“ visą žemės paviršių, ir ji įsikūrė priešais mane. Ir dabar, ateik, prakeik man šią tautą, nes ji stipresnė už mane, gal tada aš pajėgsiu sumušti ją ir išvarysiu iš žemės, nes aš žinau, ką tu palaimini, tas būna palaimintas, o ką prakeiti, tas būna prakeiktas. (Bemidbar 22 – 5, 6)
  • !שבת שלום
  • Šabat Šalom!

אהבת ה' ואהבת הבריות 

Meilė Kūrėjui ir meilė žmonėms

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį
7.


„Visas Izraelis yra atsakingas ir laiduoja vienas už kitą”


Dabar galime suprasti labai keistą išminčių pasakymą:
„Visas Izraelis yra atsakingas ir laiduoja vienas už kitą”.
Ir ne tik, tačiau rabi Elazaras, rabi Šimono sūnus dar prideda:
„Kad visas pasaulis yra teisiamas pagal daugumą”.
Todėl išeina, kad mes (Izraelis) esame atsakingi ir laiduojame taip pat ir už viso pasaulio tautas.


Tačiau iš tikro šis pasakymas yra labai keistas, ir „sveikas protas” visiškai negali jo suprasti.
Juk kaip galima būti atsakingais ir laiduoti už nusidėjėlius, kurių visai nepažįstame?
Ir dar parašyta Toroje:
„Negalima bausti mirtimi tėvus už sūnus, ir sūnus negali būti baudžiami mirtimi už tėvus, kiekvienas turi mirti už savo nuodėmę” (Dvarim 24 – 16).


Ir dabar visiškai aišku, kad Tora ir priedermes galima vykdyti tik bedrai „dalyvaujant“ visai tautai, todėl kiekvienas „automatiškai“ pasidaro atsakingas ir laiduojantis už savo draugą.
Tai reiškia, kad „laužantys“ Torą sąlygoja, vykdantiems Toros priedermes atsidurti „purve“,
nes be jų pagalbos praktiškai negalima pilnai mylėti artimą ir sąlygoti jam.
Ir jei viena tautos dalis daro nuodėmę, jie sąlygoja,
kad kita tautos dalis turi dėl jų kentėti.


Kaip apie tai parašyta: „Jei nusideda vienas Izraelio žmogus, jaučia visi“ (Midraš Raba, Vajikra 4).
Ir rabi Šimonas ben Jochajus pateikia pavyzdį:
„Du žmonės plaukia vienoje valtyje ir staiga vienas pradeda po savimi gręžti skylę.
Kai jo draugas paklausia: „Ką jis daro?“
Šis atsako: „Kas tau darbo, juk aš po savimi gręžiu“.
Tada draugas atsako: „Juk pradės kilti vanduo ir jis paskandins valtį“...
Todėl, kaip jau aiškinome, jei „laužantys“ Torą yra „paskendę“ meilėje sau,
jie savo veiksmais daro geležinę užtvarą,
neleidžiančią žmonėms net pradėti vykdyti Torą visu pilnumu.


Ir dabar paaiškinsime rabi Elazaro, rabi Šimono sūnaus pasakymą:
„Pagal tai, kad visas pasaulis yra teisiamas pagal daugumą,
todėl ir vienas žmogus yra teisiamas pagal daugumą.
Padarė vieną priedermę – palaimintas, nes persvėrė save ir visą pasaulį į nuopelnų pusę.
Padarė vieną nusižengimą – vargas jam, nes persvėrė sae ir visą pasaulį į nuodėmių pusę.
Kaip pasakyta: vienas nusidėjėlis praranda daug gerumo“.


Iš tikro matome, kad rabi Elazaras, rabi Šimono sunūs, dar išplečia atsakomybės ir laidavimo sąlygas, nes sako:
„Kad visas pasaulis yra teisiamas pagal daugumą”.
Ir todėl, kad jo nuomone neužtenka vienai tautai priimti Torą ir priedermes,
kaip mes iš istorijos aiškiai matome, jog pildosi visi išminčių pasakymai.


Ir kaip garantuoja mums pranašas, kad:
„Ir bus pilna žemė Kūrėjo pažinimo“,
„ir trokš (Kūrėjo) visos tautos“.
Ir dar daug panašių pasakymų.
Iš tikro visi šie pasakymai liečia viso pasaulio „atsakomybę ir laidavimą“,
todėl net atskiram žmogui neįmanoma iki galo įvykdyti Torą ir priedermes,
tik su viso pasaulio žmonių pagalba.


Matome, kad kiekviena priedermė, kurią atlieka kiekvienas žmogus,
„persveria“ visą pasaulį.
Ir tai panašu į žmogų, norintį pasiekti reikiamą svorį ir dedantį ant svarstyklių mažus svarmenis.
Todėl, kai susirenka pakankamas svarmenų skaičius, jie persveria svarstykles.
Taip ir kiekviena priedermė, kurią atlieka kiekvienas žmogus,
padeda pasauliui vystytis ir ateiti iki galutinio rezultato,
kol visa žemė prisipildys „Kūrėjo pažinimo“.


Ir dar pasakyta: „Vienas nusidėjėlis praranda daug gerumo“.
Tai reiškia, kad dėl vienos nuodėmės, kurią daro koks tai žmogus,
jis „nuima“ nuo svarstyklių vieną svarmenį,
todėl visą pasaulį „grąžina atgal“.