kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • Ir pasiuntė (Balakas) pasiuntinius pas Bilamą ben Beorą į Petorą..., kad pašaukti jį, sakydamas: Štai tauta išėjo iš Egipto ir „uždengė“ visą žemės paviršių, ir ji įsikūrė priešais mane. Ir dabar, ateik, prakeik man šią tautą, nes ji stipresnė už mane, gal tada aš pajėgsiu sumušti ją ir išvarysiu iš žemės, nes aš žinau, ką tu palaimini, tas būna palaimintas, o ką prakeiti, tas būna prakeiktas. (Bemidbar 22 – 5, 6)
  • !שבת שלום
  • Šabat Šalom!

שערי קדושה חלק ב שער ז 

Šventumo vartai Antra dalis. Septintieji vartai

ravas Chaimas Vitalis

 
 
 

Uždaryti užduotįPriedermių „daryk“ ir gerų papročių laikymasis

2.


Derybos ir prekybiniai santykiai su pasitikėjimu.

Jau kalbėjom apie apgaulę.
Tačiau žmogui, palikus šį pasaulį, vienas iš pirmųjų klausimų, kurių klausiama:
„Ar buvai patikimas prekybiniuose santykiuose?“ (Talmudas, Šabat).


Labdara.

Parašyta:
„Dėl to (kad galėtum duoti labdarą) ir palaimino tave Kūrėjas“ (Dvarim 15 – 10).
Taip pat parašyta:
„Slapta dovana užgesina pyktį“ (Mišlei 21 – 14),
ir dar:
„Labdara gelbsti nuo mirties“ (Mišlei 11 – 4 ).


Šabato pagerbimas.

Šabato laikymasis atstoja visos Toros vykdymą.
Paklausė išminčiai, kodėl žmonės nusipelno turtų,
gyvendami ne Izraelio žemėje?
Ir atsakė, todėl, kad gerbia, laikosi ir mėgaujasi per Šabatą.


Sūnaus apipjaustymas.
Jau kalbėjome apie didelį atpildą už kitų žmonių ištyrinimą.
Tuo labiau yra didelis užmokestis už savo sūnaus atvedimą po „Šchinos sparnais“.


Atsidėkojimas gerumu (gmilut chasadim), ligonių lankymas, sutaikymas (linkėjimas taikos), svečių priėmimas.
Tai tie dalykai, kurių vaisiais žmogus naudojasi šiame pasaulyje ir investuoja į „pasaulį, kuris ateis“.


Nustatymas pastovaus laiko Toros mokymuisi.
Kaip jau aiškinome tai atstoja visas priedermes.
Ir tai taip pat vienas iš pirmų klausimų, po žmogaus išėjimo iš šio pasaulio: „Ar skyrei laiką Toros mokymuisi?“.Geri papročiai

„Šma“skaitymas prieš miegą.
Kaip pasakyta knygoje Zohar:
„Tas kas skaito Šma prieš miegą, sunaikina tūkstačius „kenkimo angelų“,
kurie trukdo sielai pakilti į viršų“.


Atsikėlimas prieš pusiaunaktį mokytis Toros.
Pasakė mūsų mokytojai:
„Tam, kas naktį mokosi Toros, ištiesiamas dieną gerumo siūlas“ (Talmudas, Avoda zara).
Dar pasakė išminčiai:
„Tas kas mokosi Toros naktį, Šchina – prieš jį“. (Talmudas, Tamid).