kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • Ir pasiuntė (Balakas) pasiuntinius pas Bilamą ben Beorą į Petorą..., kad pašaukti jį, sakydamas: Štai tauta išėjo iš Egipto ir „uždengė“ visą žemės paviršių, ir ji įsikūrė priešais mane. Ir dabar, ateik, prakeik man šią tautą, nes ji stipresnė už mane, gal tada aš pajėgsiu sumušti ją ir išvarysiu iš žemės, nes aš žinau, ką tu palaimini, tas būna palaimintas, o ką prakeiti, tas būna prakeiktas. (Bemidbar 22 – 5, 6)
  • !שבת שלום
  • Šabat Šalom!

שלבי הסולם עקב מצות קלות 

Šlavei haSulam „Lengvos priedermės“

ravas Baruchas Ašlagas

 
 
 

Uždaryti užduotį(Ištraukos)


Pirmiausiai reikia žinoti bendrai, kas tai 613 priedermių, kurios duotos mums.
Įvade į knygą Zohar parašyta:
„Toros priedermės Zoharo kalba vadinamos pavadinimu – „613 užstatų“,
ir toliau yra vadinamos – „613 patarimų“.

Skirtumas tas, kad kiekviename dalyke yra „priekinė“ ir „užpakalinė“ pusės.
Kur pasiruošimas dalykui vadinamas: „užpakalinė pusė“,
o dalyko suvokimas: „priekinė pusė“.
Tuo būdu yra Toros priedermėse aspektas נעשה – naase, „atliksim“,
ir aspektas נשמע – nišma, „suvoksim“ (išgirsim).
Kai vykdome Torą ir priedermes aspektu „atliksim“ – veiksmu,
prieš tai, kol ateina suvokimas, vadinamos Toros priedermės „613 patarimų“.
Tai aspektas – „užpakalinė“ pusė.
Ir kai nusipelnome suvokimo, Toros priedermės vadinamos „613 užstatų“.
Iš tikro kiekvienoje iš 613 priedermių yra ypatinga šviesa,
būdinga tik tai pakopai.
Tai atitinka 613 sielos dalių ir tai priedermių „veidas“.


Pasakyta:
„Rabi Chananja ben Akašja sako: panoro Kūrėjas apvalyti Izraelį,
todėl padidino jiems Torą ir priedermes“. (Talmud, Makot)
Baal Sulamas „ Įvade į Kabalos išmintį“ sako, kad žodis לזכות – lezakot gali būti aiškinamas,
kaip „apvalymas“, arba kaip „apdovanojimas“.
Iš tikro Toros ir priedermių dėka mes ateiname prie „apsivalymo“,
kas yra tiesioginė „apdovanojimo“ sąlyga.
Ir taip pat paaiškina ką turime apsivalyti – savo egoizmą.
Vadinasi Tora ir priedermės duotos mums kaip pasiruošimas,
ir jei mes „išvalysime“ save,
galėsime gauti tikrą gerumą ir tikrą malonumą.Bendrai „lengvų priedermių“ aspektas yra tas,
kad žmonės deramai neįvertina jų,
t.y. prote ir širdyje.
Tai reiškia, kad vykdome priedermes dėl užmokesčio,
nes taip šios priedermės atrodo žmogui svarbios.
Todėl šios priedermės vadinamos „sunkios, griežtos priedermės“ (מצות חמורות - micvot chamurot). Tai yra todėl, kad bijomasi prarasti užmokestį,
t.y. užmokestis, kurio laukiame už priedermes,
daro jas svarbiomis.
Tačiau, kai žmogus turi dirbti „Dangaus vardu“,
o tai jis turi daryti aukščiau logikos,
ir tai žmogus niekina.
Iš tikro kūnas priešinasi dirbti be (materialaus) užmokesčio.
Todėl, kai sakome „kūnui“, jog turime dirbti tik dėl malonios dvasios Kūrėjui suteikimo,
„kūnas“ sako, kad tai nelogiška ir neverta stengtis tokiame darbe.
Tada žmogus mato, kad jis negali nugalėti kūno.


Kaip paaiškino Baal Sulamas, tai kad žmogus negali „išeiti“ pats iš savo egoizmo,
Kūrėjas padarė specialiai.

Iš tikro žmogui reikia Kūrėjo pagalbos, nes kitu atveju žmogus jaučiasi, kad jis – žuvęs.
Ir kai žmogus prašo kad Kūrėjas jam padėtų, jis gauna pagalbą iš viršaus.
Ši pagalba, tai – „Toros švytėjimas, kuris gražina prie gerumo.“
Kaip pasakyta šventame Zohare, taip žmogus gauna pasiruošimą ir reikmę pasiekti visas penkias sielos dalis: nefeš, ruach, nešama, chaja, jechida.