kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • 17 tamuzo pasninko laikas: liepos 23 d. antradienį, iki 22 val. 42 min.
  • אל תנאץ למען שמך אל תנבל כסא כבודך זכר אל תפר בריתך אתנו. ירמיה יד' – כא'. זוהר, הקדמת ספר הוזהר, אותיות דרב המנונא סבא Neatstumk (Kūrėjau) mūsų dėl Savo Vardo, nenužemink savo „Garbės Sosto“, prisimink, nenutrauk savo Sandorio su mumis. (Jirmeja 14 – 21)

הקדמת פי חכם  

Įvadas į „Pi chacham“

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį6.


Ir dabar galime suprasti „Izraelio sūnų“ sielų paslaptį,
kad tai yra „Kūrėjo dalis iš viršaus“.

Tai reiškia, kad sielos nusileido iš dvasinių aukštumų pakopa po pakopos „priežasties ir pasekmės“ būdu, kol tapo „tinkamos“ įeiti į mūsų pasaulį ir „apsirengti“ materialiu „purvinu“ kūnu.
Ir tada, sielos Toros laikymosi bei Jos priedermių vykdymo dėka pakopa po pakopos pakyla,
kol „įgauna“ pilną savo „aukštį“, ir gali gauti jau iš anksto joms paruoštą, užmokestį.


Tai reiškia, kad sielos suvokia ir „pasiekia“ šventąją Tora aspektu:
„Kūrėjo vardai“, ir tai yra „613 užstatų paslaptis“.
Iš tikro savo „proto akimis“ matome, kad
„Tora ir Izraelis yra viena“.


Ir visas skirtumas tarp „Toros“ ir „sielos“, tai tik pagal „formų skirtumą“,
esantį sieloje, nes šviesos aspektas sieloje sumažėjo iki minimumo.
Tačiau „Tora“ yra paprasta šviesa,
išeinanti iš Palaiminto Kūrėjo Esmės,
kurio didumui ir išaukštinimui nėra ribų, nes:
„Tora ir Kūrėjas yra viena“.


Ir kai siela „įgauna“ visą savo „aukštį“,
ji gauna Torą „Kūrėjo vardų“ paslaptimi.
Iš tikro tada siela „pasiekia“ – suvokia visą šviesą,
glūdinčią – užstatytą Toroje ir priedermėse.


Tada savaime aišku, kad „sielos šviesa“ yra lygi „Toros šviesai“,
nes jau „pasiekė“ visą Toros šviesą.
Tačiau, kol dar siela nepasiekė nors mažiausios dalies iš bendros Toros šviesos,
ji nesiskaito tobula.


Todėl visa Toros šviesa bendrai yra paruošta sieloms, kaip paaiškinta:
„Ko nepasiekei, to negalima apibrėžti ir pavadinti vardu“.
Ir kol siela dar nepasiekė visos jai paruoštos šviesos,
siela nėra tobula.
Kaip parašyta, jei pasakys žmogus:
„Įvykdysiu visą Torą, išskyrus vieną dalyką“,
toks žmogus skaitosi „visiškas nusidėjėlis“,
nes kaip galima abejoti Toros vykdymu?


Tai pat iš „613 užstatų“ užmokesčio aspekto supraskime,
kad jei čia galiausiai truks kokio tai „mažo“, ar „didelio“ dalyko,
tai jau visiškai nesiskaitys tobulumu.
Todėl išaiškėja, kad
„Tora ir Izraelis yra viena“ absoliučiai.
Tai reiškia, jei nėra tarp jų „formų skirtumo“,
jie skaitosi absoliučia vienove.
Ir įsižiūrėk gerai į šiuos labai subtilius dalykus.