kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • כִּי, לֹא יִטֹּשׁ יְהוָה עַמּוֹ וְנַחֲלָתוֹ לֹא יַעֲזֹב, כִּי עַד צֶדֶק יָשׁוּב מִשְׁפָּט וְאַחֲרָיו כָּל יִשְׁרֵי לֵב. תהלים צד' – יד', טו Neatstums Kūrėjas savo tautos, ir nepaliks savo palikimo, sugrįš teisingumo teismas, ir pas jį (teismą) visi tiesios širdies (žmonės). (Tehilim 94 – 14, 15)

פתיחה לחכמת הקבלה  

Įvadas į kabalos išmintį

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį90.


Chirik balsės paslaptis, tai nauja šviesa,
kurią patys zat gauna iš Aba ve Ima, kad nuleisti užbaigiančią hey tata,
stovinčią jų chaze, į sijum raglav de A‘‘K vietą.
Ir to dėka sugrįžta jų achapas, t. y. indai, esantys nuo chaze ir žemiau,
kurie pasidarė pasaulių B – J – A „vieta“,
ir kurie ateityje sugrįš būti kaip Acilutas.


Tačiau zat de Nekudim negalėjo nuleisti hey tata iš chaze ir visiškai anuliuoti cimcum betą, parsą
ir pasaulių B – J – A vietą.
Todėl, kai jie pritraukė šviesą į B – J – A,
iškart sudužo visi zat indai.


Tai reiškia, kad šiuose induose buvo įmaišytas hey tata, stovinčios parsoje,
apribojantis ir užbaigiantis potencialas (jėga).
Todėl šviesa privalėjo iškart dingti (pakilti) iš ten,
o indai sudužo, mirė ir nukrito į B – J – A.


Tačiau sudužo taip pat ir panim indai, stovintys virš parsos,
t. y. indai, esantys aukščiau chaze,
nes ir iš jų dingo visa šviesa,
o jie sudužo, mirė ir nukrito į B – J – A.
Tai įvyko dėl jų susijungimo su achoraim indais į vieną gufą.


91.


Matome, kad chirk balsė negalėjo išeiti ir egzistuoti Nekudim pasaulyje,
bet atvirkščai ji ir sąlygojo indų sudužimą.

Todėl, kad ji norėjo apsirengti raidėmis, t. y. t – n – h – j – m, esančiais žemiau parsos,
kurie pasidarė B – J – A.
Tačiau paskui, Tikun (Ištaisymo) pasaulyje, chirik balsė gavo ištaisymą,
t. y. ten chirik balsė jau galėjo atsirasti ir šviesti žemiau raidžių.


Iš tikro zat de Acilut turi iš Aba ve Ima gauti gadlut šviesą,
nuleisti hey tata iš chaze į sijum raglav de A‘‘K vietą,
ir sujungti indus t – n – h – j – m su Acilutu,
kad šviesos nusileistų iki sijum raglav de A‘‘K.


Tačiau tai atsitinka kitokiu būdu,
t. y. šie t – n – h – j – m yra pakeliami iš B – J – A vietos į Acilut vietą virš parsos.
Ir ten, virš Acilut parsos, gauna šviesas,
kad daugiau neįvyktų „indų sudužimas“,
kaip Nekudim pasaulyje.


Todėl skaitosi, kad chirik balsė, pakelianti t – n – h – j – m indus,
stovi žemiau šių indų, kuriuos pakėlė.
Tai reiškia, kad chirik stovi Acilut parsa vietoje,
ir išlaiko savo vietą „po raidžių“.
Iš tikro bendrais bruožais paaiškinome tris balses:
- „cholam“,
- „šuruk“
- ir „chirik“.