kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • ומכאן באנו גם לסוף דעתם של המקובלים, שהבאנו בחקירה הג'. שתמהנו עליהם, איך אפשר לומר על הנשמות, שהן חלק אלקי ממעל, בהשואה אל האבן שנחצבה מהר, שאין הפרש ביניהן אלא שזה "חלק" וזה "כל". בעה''ס, הקדמה לספר הזוהר Ir dabar atėjome prie Trečio tyrinėjimo, kurį mums pateikė kabalistai, supratimo. Stebėjomės, kaip galima pasakyti pasakyti apie sielas, kad jos yra „Kūrėjo dalis iš viršaus“. Ir sulygino tai su akmeniu, atskeltu nuo „kalno uolos“, kad nėra skirtumo tarp jų, t.y. siela (akmuo) yra „dalis“, o Kūrėjas (kalno uola) yra „viskas“. (Baal Sulamas „Įvadas į knygą Zohar“)

הסולם, פרקי חיים של תלמידי רבי יהודה לייב הלוי אשלג והרב ברוך שלום הלוי אשלג 

Baal Sulamo ir rabi Barucho Šalomo mokinių biografijos

ravas Abrahamas Mordechajus Gotlibas

 
 
 

Uždaryti užduotį
Ravas Menachem Idelštein - ištikimas ravo Barucho mokinys (6)Po mokytojo Baal aSulamo mirties rabi Menachem Idelštein  tapo pačiu

ištikimiausiu Baal aSulamo sūnaus ravo Barucho mokiniu.

Jis netgi persikėlė gyventi į Bnei Braką, kad tik galėtų būti arčiau savo mokytojo.

Kiekvieną naktį, jis kaip ištikimas kareivis žingsniuodavo į naktines

pamokas pas ravą Baruchą, kurios prasidėdavo antrą valandą nakties ir

trukdavo iki pat ryto.

Taip pat ir kiekvieną dieną, po pietų, jis vėl traukdavo pas savo mokytoją.

Rabi Menachem nepraleisdavo nei vienos pamokos, ir nei vienos šventės.


Kiekvieną penktadienį rabi Menachem atvykdavo į Maldos namus dar

likus keletui valandų iki Šabato pradžios.

Jis stengdavosi paruošti viską, ko reikia Šabatui.

Paruošdavo baltas sraltieses, skirtas užtiesti stalams, taip pat žydras

barchatines staltieses, kurios buvo tiesiamos ant ravo Barucho ir ant

chazano maldos stalų.

Paruošdavo kavos ir arbatos. Dar sutvarkydavo knygas.

Ir kai jau viskas būdavo atlikta, prisijungdavo prie ravo Barucho ir kartu

su juo mokydavosi švento Ari knygą „Intencijų vartai“, kalbančią apie Šabato aspektus.


Ravui Menachem pastovus mokymasis su ravu Baruchu buvo

nepajudinamas dėsnis.

Gyvenime niekada nėra praleidęs naktinės pamokos su savo mokytoju.

Ir netgi kai Šabatą švęsdavo kur nors kitur, jis vis tiek pirmiausiai ateidavo

į ravo Barucho Mokymo namus, ir čia kaip įprastai mokydavosi iki pat

ryto kartu su savo mokytoju.

Ir tik tada vykdavo švęsti Šabato, nežiūrint į didelį atstumą, kurį jam

tekdavo važiuoti...