kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • Ir pasiuntė (Balakas) pasiuntinius pas Bilamą ben Beorą į Petorą..., kad pašaukti jį, sakydamas: Štai tauta išėjo iš Egipto ir „uždengė“ visą žemės paviršių, ir ji įsikūrė priešais mane. Ir dabar, ateik, prakeik man šią tautą, nes ji stipresnė už mane, gal tada aš pajėgsiu sumušti ją ir išvarysiu iš žemės, nes aš žinau, ką tu palaimini, tas būna palaimintas, o ką prakeiti, tas būna prakeiktas. (Bemidbar 22 – 5, 6)
  • !שבת שלום
  • Šabat Šalom!

זוהר הקדמת ספר הזהר פקודי אורייתא פקודא חדסר 

Zohar „Toros įsakymai. Vienuoliktas“ (2)

rabi Šimonas ben Jochajus

 
 
 

Uždaryti užduotį

                                                                

                                                         (Ištraukos)

 

                                                       Sulam      Jehuda Ašlagas

 

Pirmas Adamas buvo sukurtas dideliame tobulume, ir jame buvo padaryta ir „išaiškinta“ visa reikalinga analizė „gyvuliame“ (חיים – chajim) sielos aspekte. 

Apie tai parašyta:
Ir sukūrė Kūrėjas iš žemės visus lauko gyvius, ir visus dangaus paukščius ir atvedė pas žmogų, kad pamatyti, kaip juos pavadins, ir kaip pavadins Adamas gyvą dvasią (נפש חיה – nefeš chaja) toks jų vardas“. (Berešit 2 – 19)

Tai reiškia, kad Adamas „pasiekė“ (suvokė) kiekvieno gyvio „vardą“ iš esmės,
nes tai jam tobulai buvo išaiškinta Kūrėjo (Tikunei Zohar).
Ir todėl Adamui nebuvo duoti valgyti gyvuliai,
t.y. valgymo dėka daryti analizę, nes jau buvo išanalizuoti paties Kūrėjo.


Ir tik dalys „negyvoji“ (
דומם – domem ir „augalinė“ צומח – comeach) buvo neišanalizuotos.
Todėl Adamui buvo duotas analizei valgymo dėka tik „žemės derlius“.
Taip Adamas galėjo „surinkti“ visas trūkstamas jo sielos tobulumui šventąsias kibirkštis.


Tačiau po „Pažinimo medžio“ nuodėmės buvo sugadinta visa analizė,
ir sielos dalys „nukrito“ į klipot.
Tai reiškia, kad buvo sugadinta ir „gyvulinė“ sielos dalis,
kuriai dabar reikia naujos „analizės“.
Todėl Noachui ir visoms kartoms po jo buvo duoti valgyti ir išanalizuoti visi gyvuliai.

Pirmasis Adamas (žmogus) buvo sukurtas pagal Kūrėjo atvaizdą.
Ir kai jis gimė su šiuo „šventu aspektu“,
nusipelnė gerų darbų dėka „išanalizuoti“ ir pakelti „man“ (prašymą, maldą),
bei pasiekti sielos aspektą chaja.


Ir per Šabatą taip pat „pasiekti“ aspektą jechidą,
(nes aukštutinį švytėjimą prarado tik po Šabato).
Todėl Adamui buvo leista naudotis dešimtine ir pirmuonimis.
Tai reiškia, kad Adamas dešimtinės ir pirmuonių valgymo dėka sugebėjo išanalizuoti („šventas kibirkštis“) ir pakelti „man“ (maldą), kad nusipelnytų šviesų chaja ir jechida.


Tačiau po „Pažinimo medžio“ nuodėmės buvo „sugadinta“ visa analizė ir „blogio instinktas“ įsitvirtino „kūne“.
Todėl Adamui ir visoms kartoms po jo buvo uždraustos dešimtinės ir pirmuonys, dėl pavojaus, kad mumyse esantis blogio instinktas nepakenktų aukštutiniam šventumui,
kuris yra dešimtinėse.


Ir mes privalome atiduoti dešimtines ir pirmuonis kohenams bei levitams (vardan Toros garbės).
Todėl, kai mes vykdome šias dešimtinės ir pirmuonių priedermes (atiduodame levitamas ir kohenams), kaip yra mums prisakyta,
pas mus vis tik yra „jėgų“ pakelti „man“,
ir per Šabatą pritraukti šviesą chaja.
Taip kaip pirmas Adamas pritraukdavo šią šviesą,
valgydamas dešimtines ir pirmuonis.