kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • ועפ"י הדברים הללו, השגנו פקיחת עינים במאמר ר' סימון, במדרש רבה פרק ו' על פסוק, נעשה אדם, וז"ל (שבא הקב"ה לבראות את האדם נמלך במלאכי השרת). בעה''ס, הקדמה לספר פנים מאירות Dabar galime suprasti rabi Simono straipsnį Midraš Raboje, aiškinantį Toros sakinį: „Padarykime žmogų” (Berešit 1 – 26). Kai Kūrėjas nutarė sukurti žmogų, Jis tarėsi su „tarnystės“ angelais. (Baal Sulamas „Įvadas į knygą „Veidas šviečia ir paaiškina“)

שערי קדושה חלק ב שער ה 

Šventumo vartai Antra dalis. Penktieji vartai

rabi Chaimas Vitalis

 
 
 

Uždaryti užduotįApie uždraustas (blogas) savybes

 

 3.

 

Žiūrėjimas į nuogus kūnus.

Tas kas žiūri į nuogus kūnus, net jei bus tokio lygio kaip Moše, neišvengs gehinomo teismo.

Toks žmogus galiausiai nusižengs paleistuvystėje, nes provokuoja ir

sužadina ant savęs „blogio instinktą“, todėl galiausiai ateis prie savaiminio

sėklos išsiliejimo.

 

Egoistinis mėgavimasis Toros garbe.

Tas kas mėgausi (egoistiškai) Toros garbe rizikuoja savo gyvybe ir siela.

Mokomės iš atsitikimo su rabi Tarfonu, kuris sutiko būti įmestas mirčiai į upę,

negu mėgautis (egoistiškai) Toros žodžiais (Talmudas, Nedarim).

Kaip pasakė mūsų mokytojai:

„Nedaryk sau (Toros) karūnos, kad išaukštinti save“ (Avot 4 –  45).

Todėl, kas (egoistiškai) mėgaujasi  Toros garbe, rizikuoja savo gyvybe ir

galiausiai paveldi gehinomą.

 

Melas.

Kalbantis netiesą, neigia Izraelio Kūrėją ir lenkiasi kitam dievui –  melui”.

Tai žmonių grupė, kuri nepamatys Šchinos veido, kaip parašyta:

„Kalbantis netiesą, nebus prieš Mano akis“ (Tehilim 101 –  7).

Matome, kas parašyta apie Izraelio ateitį:

„Tai, kas liks iš Izraelio, nedarys nuodėmės ir nekalbės netiesos“ (Cefanja 3 – 13). 

Taip pat parašyta:

„Išmoko meluoti, todėl neaplankysiu jų, pasakė Kūrėjas, tokiais šlykštisi Mano siela“

(Jeremija 9 –  4).

Izraelio „žvalgai” ir „dykumos karta” buvo nubausta už melą.

 

Apie tai pasakė išminčiai:

„Tas, kas pakeičia savo kalbas, lygtai išpažįsta avoda zara“ (Talmudas, Sanhedrin).

Pasakyta: „Šešių nekenčia Kūrėjas...išdidaus žvilgsnio, melagingų kalbų ir

išsigalvojimų“ (Mišlei 6 – 16). 

Dar parašyta:

„Kas nori gyvenimo?..., tas kas sulaiko liežuvį nuo blogio“ (Tehilim 34).

Pasakė ravas Huna:

„Izraelis buvo ištremtas iš savo žemės už tai, kad prasižengė pasakymui

„tolinkis nuo melagingų kalbų“ (Šmot 23 – 7). 

Mūsų mokytojai sakė:

„Jeruzalė buvo sugriauta tik todėl, kad dingo iš jos tikėjimo žmonės“ (Talmud, Šabat).

Knygoje Zohar parašyta:

„Kai žemę valdo melas, t.y. Sam (mirties angelas), pasakyta:

„Numes tiesą ant žemės“.

Tai sąlygojo Pirmos ir Antros Šventyklų sugriovimą.

Pasakė mūsų mokytojai:

„Ant trijų dalykų laikosi pasaulis: ant teismo, ant tiesos ir ant taikos“ (Avot 1 – 18).

Parašyta:

„Kas gyvens Kūrėjo menėse?... kalbantis tiesą širdyje (15 – 1).

Iš tikro, jei žmogaus širdyje yra tiesa, reikia ją įgyvendinti veiksmu.