kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • 17 tamuzo pasninko laikas: liepos 23 d. antradienį, iki 22 val. 42 min.
  • אל תנאץ למען שמך אל תנבל כסא כבודך זכר אל תפר בריתך אתנו. ירמיה יד' – כא'. זוהר, הקדמת ספר הוזהר, אותיות דרב המנונא סבא Neatstumk (Kūrėjau) mūsų dėl Savo Vardo, nenužemink savo „Garbės Sosto“, prisimink, nenutrauk savo Sandorio su mumis. (Jirmeja 14 – 21)

שערי הקדושה חלק א שער ה  

Šventumo vartai Pirma dalis. Penktieji vartai

ravas Chaimas Vitalis רב חיים ויטאל

 
 
 

Uždaryti užduotį
Pakopos chasidas trumpas paaiškinimas


3.Ketvirta pakopa


Vykdyti priedermės „daryk“, ir tai :


1. Cicitas;


2. Tfilinas;


3. „Šma“ skaitymas du kartus per dieną;


4. Pagarba Šabatui su visomis smulkmenomis;


5. Sūnaus apipjaustymas;


6. Gmilut chasadim - atsidėkojimas gerumu, ligonių lankymas, svečių priėmimas;


7. Linkėjimas šalom (taikos ir santarvės);


8. Šmone esre maldos sakymas su intencija ir džiaugsmu;


9. Prasikaltusio artimo pateisinimas;


10. Teisingi, teisėti ir sąžiningi sandėriai bei prekyba;


11. Labdara;


12. Nelauktos ir slaptos dovanos;


13. Pastovaus laiko Toros mokymuisi dieną ir naktį nustatymas, atitinkantis visas priedermes.


Penkta pakopa


Toros papročių laikymasis, ir tai:


1. „Šma“ virš lovos sakymas su intencija;


2. Kėlimasis po vidurnakčio pergyventi (gedėti) dėl Šchinos (esančios „dulkėse“ ir nepagarboje); dėl Šventyklos sugriovimo, užsiiminėti Tora;


3. Stengimasis matyti Kūrėją visur, kad nenusidėti, parašyta „visuose savo keliuose pažink Jį“;


4. Sielos susiliejimas su Kūrėju, ir neatsitraukimas nuo to nei akimirkai.