kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • 17 tamuzo pasninko laikas: liepos 23 d. antradienį, iki 22 val. 42 min.
  • אל תנאץ למען שמך אל תנבל כסא כבודך זכר אל תפר בריתך אתנו. ירמיה יד' – כא'. זוהר, הקדמת ספר הוזהר, אותיות דרב המנונא סבא Neatstumk (Kūrėjau) mūsų dėl Savo Vardo, nenužemink savo „Garbės Sosto“, prisimink, nenutrauk savo Sandorio su mumis. (Jirmeja 14 – 21)

שערי קדושה חלק ב שער ג  

Šventumo vartai Antra dalis. Tretieji vartai

ravas Chaimas Vitalis רב חיים ויטאל

 
 
 

Uždaryti užduotįApie užmokestį, vykdant Torą ir priedermes


Reikia žinoti Toros ir priedermių vykdymo prasmę jų „šaknyse“,
kaip buvo atverta Pirmoje dalyje.
Trumpai apžvelgsime kas parašyta knygoje „Tikunim“ („Ištaisymai“) tikun 18.
Kiekvienas pranašas, bendrai kiekvieno žmogaus siela kyla iš atitinkamo Aukštutinio Karaliaus organo.


Yra žmonių (sielų), kurios priklauso Karaliaus galvai: akims, ausims, veidui, nosiai, burnai, kaklui, rankom.
Taip pat yra sielų, priklausančių žmogaus stotui (liemeniui), kojų šlaunims, kojų kelieniams, pėdoms, brit ženklui (lytiniams organams), smegenims ir širdžiai.
Kiekvienas organas turi atitinkamą sfirą iš dešimties sfirot, ir visi organai priklauso nuo Karaliaus kūno atvaizdo.
Taip yra sielų, kurios priklauso Karaliaus rūbams.


Iš tikro visos 613 Toros priedermės priklauso nuo Karaliaus kūno organų,
yra priedermės priklausančios Karaliaus galvai, yra priklausančios akims.
Kiekviena priedermė, atitinka tam tikrą organą ir turi savo pavadinimą.


Priedermės viduje yra vardas „Havaja“, kuris yra to organo siela.
Kiekvienas organas vadinamas skirtingu „Havaja“ (užpildymo) vardu, ir šis vardas galioja tik tam organui.
Tačiau Kūrėjo vardas „Havaja“ yra bendras visiems organams, taip kaip siela valdo visus kūno organus.
Apie tai parašyta:
„Pilna Žemė Jo šlovės“.


Kiekviena priedermė, kurią žmogus daro ne dėl savo naudos, priklauso Karaliaus atvaizdui, esančiam Acilut pasaulyje.
Tačiau priedermės, kurias daro žmogus norėdamas gauti naudą, priklauso aukštutinio „jaunuolio“ atvaizdui (t.y. angelui Matatronui, esančiam Brija pasaulyje).


Iš kiekvieno Karaliaus atvaizdo organo išeina keletas angelų, vadinamų „Kūrėjo akys“, „Kūrėjo ausys“, „Kūrėjo rankos“.
Visi jie priklauso nuo Karaliaus kūno, kaip visi organai priklauso nuo galvos.
Ir kiekvienas „organas“ yra valdomas atskiro angelo.


Tai pat visi 613 žmogaus organų yra sudaryti pagal bendrą pasaulėdaros tvarką (paveikslą).
Todėl žmogus vadinamas „mažas pasaulis“ עולם קטן (olam katan).
Tai reiškia, kad su kiekviena padaryta priederme žmogus karūnuoja Kūrėją, pagal atitinkamą organą ir priedermę.
Todėl kiekvienas sielos „organas“ vadinasi „žvakė“, kaip parašyta „Kūrėjo žvakė – žmogaus siela“.
Žmogus, darydamas priedermę, uždega „sielos žvakę“, kaip parašyta:
„Priedermė – žvakė, o Tora – šviesa“.


Iš tikro žmogus turi iš visų savo dvasinių organų pašalinti visa blogas mintis, t.y. klipot (lupenas, netyras jėgas) esančias žmoguje.
Ir tuo paruošti švarią vietą, kad galėtų ten nusileisti Kūrėjo šventumas, nes į žmogaus padarytos nuodėmės pažeistą dvasinį organą Kūrėjo šviesa nusileisti negali.
Apie tai parašyta: „Kiekvienas, turintis defektą, tegul nesiartina“.


Todėl kiekvienas, kas pažeidė nors vienos priedermės vykdymą, lygtai pažeidė visą Karaliaus atvaizdą.
Ir tuos, esančius dvasiniame organe, klipot nešvarumus vadinamus („chamec“) raugu, žmogus turi pašalinti.


Tai reiškia, kad žmogus turi tuos nešvarumus sudeginti priedermės žvakės liepsna.
Apie tai parašyta: „Kūrėjo žvakė – žmogaus siela, įeinanti į kūno vidų“.
Ir į šį dvasinį organą jau gali nusileisti Kūrėjo šventumas, t.y. vardas „Havaja“, atitinkančiu šio organą pavadinimu (užpildymu).
Ir tada šį organą jau saugo angelai, priklausantys šiam dvasiniam organui, t.y. saugo jį nuo visų blogų dalykų ir klipot.


Iš tikro kiekviena priedermė atitinka, nurodo į tą dvasinį organą, kuriam ji priklauso.
Pavyzdžiui kojose yra priedermių, susijusių su ėjimu į mokymo ar maldos namus vieta, apipjaustymo sandorio priedermės, atitinka brit vietą, ir panašiai.
Priedermės, susijusios su stovėjimu amida maldos metu, yra kojų kelienyse ir šlaunyse ir pan.
Taip pat visos baimės ir meilės priedermės priklauso protui ir širdžiai.