kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • 17 tamuzo pasninko laikas: liepos 23 d. antradienį, iki 22 val. 42 min.
  • אל תנאץ למען שמך אל תנבל כסא כבודך זכר אל תפר בריתך אתנו. ירמיה יד' – כא'. זוהר, הקדמת ספר הוזהר, אותיות דרב המנונא סבא Neatstumk (Kūrėjau) mūsų dėl Savo Vardo, nenužemink savo „Garbės Sosto“, prisimink, nenutrauk savo Sandorio su mumis. (Jirmeja 14 – 21)

מהות חכמת הקבלה 

Kabalos išminties esmė

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas) יהודה אשלג - בעל הסולם

 
 
 

Uždaryti užduotį9.


Išminties perdavimas iš išminčiaus kabalisto lūpų labai nuovokiam mokiniui


Rambanas savo Toros komentarų įvade rašo:
„Iš tikro aš pateikiu patikimą sandorį.... kiekvienam žvelgiančiam į šią knygą...
Tai reiškia, kad visose užuominose, kuriose aš rašau apie Toros paslaptis,
aš tvirtai patikinu, kad mano žodžių negalima suvokti jokiu protu ir jokiu intelektu,
tik iš išminčiaus kabalisto lūpų labai nuovokiam mokiniui“.
Ir panašiai ravas Chaimas Vitalis rašo savo įvade į „Ec Chajim:
„Neaiškinamos Merkava (kabalistinės) paslaptys, netgi vienam žmogui,
tik jei jis yra išmintingas ir labai nuovokus“ (Talmudas, Chagiga 11).


Todėl išminčių pasakymai yra labai aiškūs,
kad šią išmintį turime išgirsti iš išminčiaus kabalisto.
Tačiau kodėl yra reikalaujama, kad ir pats mokinys būtų nuovokus?
Ir jeigu ne, t.y. gali mokinys būti pats didžiausias pasaulio teisuolis,
vis tiek yra draudžiama mokyti jį kabalos?
Iš tikro, jei mokinys yra išmintingas ir labai nuovokus,
kam jam nereikia mokytis iš kitų?


Tačiau iš to, kas paaiškinta aukščiau, viskas tampa paprasta ir suprantama.
Jau sakėme, kad visais įprastais mūsų kalbos žodžiais ir išsireiškimas neįmanoma paaiškinti nei vieno dvasinio ir „Dieviško“ dalyko, nes jie yra virš laiko, vietos ir mūsų vaizduotės.
Todėl šių dalykų išreiškimui egzistuoja ypatinga kalba,
vadinama „šakų kalba“, nurodanti į aukštutinę „šaknį“.


Ir nors ši kalba labiau už kitas kalbas tinka savo „vaidmeniui“,
ji „atsiskleidžia“ tik, jei pats mokinys yra išmintingas ir nuovokus.
Tai reiškia, jei mokinys pats žino ir gali pagauti „šakų“ ir „šaknų“ santykius.
Ir šių „santykių“ negalima pačiam suprasti iš „apačios“ į „viršų“.
Iš tikro, žvelgiant į apatines „šakas“, negalima rasti jokios analogijos ir,
pasitelkus vaizduotę, suvokti aukštutinę „šaknį“.


Todėl galima tik iš „aukštesnio“ išmokti apie „žemesnį“.
Tai reiškia, kad pirmiausia turime pasiekti dvasines aukštutines „šaknis“ virš bet kokios „vaizduotės“, visiškai tyru pasiekimu – suvokimu.
Ir tada, kai jau savo nuovoka yra pasiekiama aukštutinė „šaknis“,
galima įsižiūrėti į mūsų pasaulio apčiuopiamas „šakas“.
Tai reiškia, kad galima sužinoti,
kaip kiekviena „šaka“ yra susijusi su savo „šaknimi“ aukštutiniame pasaulyje,
t.y. visą „tvarką“, kokybę ir kiekybę.


Todėl, kai mokinys viską gerai sužinos ir suvoks,
tada tarp jo ir mokytojo atsiras „bendra kalba“.
Tada tai ir bus – „šakų“ kalba, kurios dėka išminčius kabalistas galės perduoti mokiniui visas subtilius dvasinio pasaulio niuansus,
viską ką gavo iš savo mokytojų, ir ką pasiekė pats.
Tai reiškia, kad tarp mokytojo ir mokinio atsiranda „bendra kalba“ ir jie supranta vienas kitą.


Tačiau, jei mokinys nėra išmintingas ir nuovokus šiai „kalbai“,
t.y. jis nesupranta „šakų“ atitikmens „šaknims“,
tada suprantama, kad mokytojas neturi galimybės paaiškinti nei vieno šios dvasinės išminties žodžio.
Ir tuo labiau tyrinėti šios išminties plonybes, bei niuansus.
Tai reiškia, kad tada nėra tarp mokinio ir mokytojo „bendros kalbos“,
todėl jie abu yra kaip „nebyliai“.
Todėl būtina „Merkavos“ (Vežimo) veikimą, t.y. kabalos išmintį perduoti tik mokiniui,
kuris yra protingas ir nuovokus.


Vis dėlto reikia paklausti: kaip mokinys gali suvokti ir pažinti „šakos“ atitikimą aukštutiniai „šakniai“?
Atsakymas.
Iš tikro čia yra bergždžios žmogaus pastangos, todėl mums reikia Kūrėjo „Dieviškos“ pagalbos.
Ir tą žmogų, kuris „nusipelno malonės“ Kūrėjo akyse,
Kūrėjas „pripildo“ išmintimi, protu ir pažinimu,
kad suvokti aukštutinę išmintį.


Todėl čia negalima pasikliauti „kūno ir kraujo“,
.y. žmogiškos intuicijos pagalba.
Iš tikro, kai žmogus randa „malonę Kūrėjo akyse“ ir nusipelno aukštutinio suvokimo,
tada jis gali gauti iš išminčiaus kabalisto visus paaiškinimus,
nes dabar yra pas juos „bendra kalba“.
Ir jokiu būdu ne kitaip.