kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • ומכאן באנו גם לסוף דעתם של המקובלים, שהבאנו בחקירה הג'. שתמהנו עליהם, איך אפשר לומר על הנשמות, שהן חלק אלקי ממעל, בהשואה אל האבן שנחצבה מהר, שאין הפרש ביניהן אלא שזה "חלק" וזה "כל". בעה''ס, הקדמה לספר הזוהר Ir dabar atėjome prie Trečio tyrinėjimo, kurį mums pateikė kabalistai, supratimo. Stebėjomės, kaip galima pasakyti pasakyti apie sielas, kad jos yra „Kūrėjo dalis iš viršaus“. Ir sulygino tai su akmeniu, atskeltu nuo „kalno uolos“, kad nėra skirtumo tarp jų, t.y. siela (akmuo) yra „dalis“, o Kūrėjas (kalno uola) yra „viskas“. (Baal Sulamas „Įvadas į knygą Zohar“)

שלבי הסולם חנוכה נר חנוכה 

Šlavei haSulam „Chanukos žvakė“

ravas Baruchas Ašlagas הרב ברוך שלום הלוי אשלג

 
 
 

Uždaryti užduotį(Ištraukos)


1.


Talmude, traktate „Šabat“ parašyta:
„Kas svarbiau ar Šabato žvakė ar Chanukos žvakė?
Ir atsako, kad Šabato žvakė svarbiau, nes tai taika namuose“.

Kad galėtumėme tai suprasti, turime pirmiausiai išsiaiškinti tris dalykus dvasiniu aspektu:

1.Kas yra Šabatas?
2.Kas yra taika namuose?
3.
Kas yra Chanuka?


Apie Šabatą pasakė išminčiai, kad tai:
„Lyg pasaulis, kuris ateis“ (Talmudas, Brachot).
Kaip parašyta Šabato maldoje:
„Tu pašventinai septintą dieną savo Vardui,
kaip galutinį dangaus ir žemės sukūrimo tikslą“.
Galutinis tikslas reiškia, tai kad visi turime jį pasiekti.


Dabar galime paaiškinti „kas yra Chanuka?“
Jei yra kūrimo tikslas, todėl turi būti ir priemonės,
tai yra darbas, kad būtų galima šį tikslą pasiekti.
Chanukos ir šventė atspindi šį ištaisymą kūrimo tikslo pasiekimui,
t. y. „Chanukos stebuklas“ lietė tik dvasingumą.
Kaip pasakyta Chanukos „stebuklo palaiminime“:
„Kai nusidėjėlių graikų karalystė uždraudė Izraelio tautai vykdyti Torą...
Tu savo dideliu gailestingumu padėjai jiems jų bėdoje“.


Kaip jau aiškinome kas yra dvasingumas, t. y. tada kai naudojame „sąlygojimo“ indus (norus).
O graikų valdymas pasireiškė tuo,
kad jie neleido Izraeliui naudotis „sąlygojimo“ indais.
Kitaip sakant uždraudė vykdyti Torą ir priedermes veiksmu,
t. y. išoriniu būdu, ir taip pat vidiniu būdu, t.y. graikai veikė Izraelio mintis.


Iš tikro Izraeliui nebuvo galimybės nukreipti Toros ir priedermių vykdymą „Dangaus vardu“.
Tai pasireiškė „meilės savo kūnui“ ideologijoje,
t. y. graikai norėjo, kad Izraelio tauta būtų buvusi paskendusi meilėje sau,
ir to dėka atskirta nuo Kūrėjo.

Baal Sulamas paaiškino, kad žodis Chanuka sudarytas iš dviejų žodžių chanu – ko (חנו- כה).
Tai reiškia „chanu“ – ilsėjosi, „ko“ (כה),
tai yra 25 (כה - gematrija 25) kislevo mėnesio dieną.
Iš tikro 25 kislevo dieną nebuvo karo chašmonėjų sukilime,
o buvo pertrauka.


Panašiai kaip prieš lemiamą ataką, kariuomenė nori sutelkti jėgas,
todėl kariuomenei duodamas poilsis,
kad galėtų persigrupuoti ir sukoncentruoti jėgas naujam karo tęsimui.
Tačiau kvailiai, gavę įsakymą nebepulti priešo, galvoja,
kad tai jau karo, t. y. „karo su savo vidiniais dvasiniais priešais“, pabaiga.


Todėl Chanuka simbolizuoja tik ištaisymą,
ir dar negalima naudotis indais (norais) šventume.

Tai tik pasiruošimas ir ištaisymas, ir yra draudžiama naudotis jais,
o galima tik „žiūrėti“ į Chanukos žvakes.