kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • תקעו בחדש שופר בכסה ליום חגנו: תהלים פא' ד Pūskite šį mėnesį Šofarą savo laiku („uždengtą“) šventės dieną. (Tehilim 81 – 4)
  • Gerų ir saldžių metų!
  • !שנה טובה ומתוקה
  • Šabat Šalom!
  • !שבת שלום

הקדמה לתלמוד עשר הספירות  

Įvadas į „Mokymą apie dešimt sfirot“

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį

  


                                                        

79.

Taip pat reikia suprasti, jei žmogus žino pats,
kad jau įvykdė visą Torą,
ir taip pat visas pasaulis su tuo sutinka,
kodėl viso šito žmogui nepakanka?


Tačiau žmogus yra prisaikdinamas,
kad laikytų save „nusidėjėliu“?
Ir todėl, kad žmogui trūksta šios nuostabios „atvėrimo akių Toroje“ pakopos,
t.y. „pamatyti savo pasaulį dar gyvenant“,
žmogus turi laikyti save nusidėjėliu?
Šitie dalykai labai keisti.80.

Jau kalbėjome, kad žmogus supranta „Kūrėjo valdymą” keturiais lygiais.
Kur yra du „Kūrėjo veido” paslėpimo,
ir du „Kūrėjo veido” atvėrimo lygiai.
Tačiau reikia suprasti, kodėl „Kūrėjo veidas”,
t.y. „Kūrėjo gerumas” yra paslėtas nuo žmonių?


Ir iš tikro tai yra padaryta su didele išmintimi,
kad duoti galimybę žmonėms patiems stengtis Kūrėjo darbe,
vykdant Torą ir priedermes, „laisvu pasirinkimu”.


Tada Kūrėjas gauna iš žmogaus darbo Jo Toroje ir priedermėse didesnį malonumą,
negu iš „aukštybės angelų”,
kurie visai „neturi pasirinkimo”.
Tai reiškia, kad angelai privalo atlikti savo misiją, kaip yra žinoma.
Ir čia yra dar ypatingų dalykų, apie kuriuos jau negalima kalbėti…