kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • רבי יוסי הגלילי אומר אין זקן אלא מי שקנה חכמה. קידושין לב' – ב. שלבי הסולם, מועדים, מהו ענין יסורים בעבודה Rabi Josi iš Galilėjos sako: Senas – tas, kas įgijo išmintį. (Talmudas, Kidušin 32 – 2), (Šlavei haSulam „Kentėjimai dvasiniame darbe“)

זהר הקדמת ספר הזהר אורייתא וצלותא  

Zohar „Tora ir malda“

rabi Šimonas bar Jochajus רבי שמעון בר יוחאי

 
 
 

Uždaryti užduotį

                                          


                                            (Ištraukos)

 

                                                Zohar

 

Pradėjo (atidarė) rabi Šimonas ir tarė, apie ką parašyta:

 „Ir atsuko Chizkijahu veidą į sieną ir meldėsi Kūrėjui“ ( Ješajahu 38 – 2).

 

Ateik ir pažiūrėk, kokia stipri Toros jėga ir kiek ji aukštesnė už viską.

Tai reiškia, kad tas, kas užsiima Tora, nebijo nei „viršutinių“, nei „apatinių“ (jėgų).

Ir nebijo jokių piktų ligų pasaulyje,

nes jis laikosi už „Gyvybės medžio“ ir mokosi iš jo visą dieną.

 

Tora moko žmogų eiti Tiesos keliu, ir moko,

kaip atsukti veidą į Kūrėją ir panaikinti blogą nuosprendį, 

Iš tikro, net jei žmogui yra uždėtas nepanaikinamas nuosprendis,

Tora gali jį panaikinti ir nuimti nuo žmogaus.

 

Ir tada jau šis nuosprendis negalioja (net) šiam pasaulyje.

Todėl žmogus turi užsiimti Tora dieną ir naktį ir neatsitraukti nuo Jos.

Kaip parašyta: „Ir užsiiminėk Tora dieną ir naktį (Jehošua 1 – 8).

Ir jei žmogus atsitraukia nuo Toros,

lygtai atsitraukia nuo „Gyvybės medžio“...

 

                               Sulam          Jehuda Ašlagas

 

 

Paaiškinimas.

Parašyta: „Ir atsuko Chizkijahu veidą į sieną“,

tai reiškia, kad atsuko veidą į Torą.

Tačiau, kitoje vietoje parašyta,

kad malda yra priimama, jei nėra tarpo tarp žmogaus ir „sienos“.

Tai reiškia, kad „siena“ yra šventos Šchinos paslaptis.

 

Todėl, kad išeitų Chizkijahu atsuko veidą į Šchiną, o ne į Torą?

Ir atsako, kad šis supratimas atėjo Chizkijahu  tik Toros jėgos pagalba.

Tai reiškia, kad Toros dėka Chizkijahu atėjo prie absoliučios atgailos (שובהת tšuva), 

ir niekas neskyrė tarp jo ir šventos Šchinos.

 

Todėl jam buvo panaikintas mirties nuosprendis,

t.y. mirtina liga, kuria jis sirgo.

Iš tikro matome, kad Toros jėga yra tokia didelė,

kad net panaikina mirties nuosprendį.

Todėl ir sakoma – turi žmogus užsiimti  Tora dieną ir naktį...