kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • והנה הדרך הזאת היא הדרך הישרה, כי כיון שאין האדם משביע ולא מכריח העליונים, כי אם בכח מעשיו הטובים ובקדושתו. רבי חיים וויטל, ספר שערי קדושה Tai yra „tiesus kelias“, nes žmogus nesinaudoja aukštutinėmis jėgomis ir „neįpareigoja“ jas, o naudojasi tik savo gerų darbų ir šventumo jėga. (Rabi Chaimas Vitalis „Šventumo vartai“)

פתיחה לחכמת הקבלה מא  

Įvadas į kabalos išmintį

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį
                                                           41.


Ir tuo pačiu būdu, kai susiformavo Ain Bet parcufo roš ir guf, vėl įvyko or mekif ir masacho de guf bitūšas, t.y. bitūšas su bchinos gimel masachu.
Taigi šis bitušas panaikina iš masacho paskutinį avijuto aspektą, t.y. bchiną gimel.
Ir kai masachas pakyla į pe de roš ir ten įsijungia į zivug de aka, tada zivugas įvyksta su bchinos bet masacho avijutu.


Tai reiškia, kad bchina gimel pradingo visiškai, ir išeina dešimt sfirot tik binos aukštyje, ir vadinasi Adam Kadmono Sag parcufas.
Ir šiame parcufe trūksta tiferet (zeir anpin) ir malchut indų, bei chaja bei jechida šviesų.


Taigi, kai susiformuoja Sag parcufo roš ir guf, vėl pasidarė or mekif ir guf masacho bitūšas, t.y. bitūšas su bchinos bet masachu.
Šis bitūšas taip pat panaikina iš masacho paskutinį avijuto aspektą, t.y. bchiną bet.


Ir masache lieka tik bchinos alef ir aukščiau rešimot.
Todėl, kai masachas pakyla į pe de roš ir ten įsijungia į zivug de aka, zivugas įvyksta tik su bchina alef, kuri liko masache, nes bchina bet pradingo visiškai.
Taigi išeina tiferet pakopos dešimt sfirot, kuri vadinasi zeir anpin pakopa.
Ir šiai pakopai trūksta binos, zeir anpin ir malchut indų, bei nešama, chaja ir jechida šviesų… ir t.t.