kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • אכתוב לך, בחינת עמודי דאמצעיתא בעבודת השי"ת, שיהיה לך תמיד למטרה ימין ושמאל, כי יש הולך שעוד גרוע מיושב ובטל. בעה''ס, אגרות קודש Parašysiu tau, kas yraעמודא דאמצעיתא (amuda de emcaita) „vidurinis stulpas“ – „vidurinė linija“ Kūrėjo darbe. Tai turi būti visada tau, kaip tikslas „prieš akis“, kad nenukryptum nei į „kairę“, nei į „dešinę“. Tai reiškia, kad geriau stovėti „vietoje“, nei eiti neteisinga kryptimi. (Baal Sulamas „Šventi laiškai“)

פתיחה לחכמת הקבלה פב,פג  

Įvadas į kabalos išmintį

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį

        


                                         

                                                         82.


Taigi roš de Nekudim yra dvi pakopos, vadinamos: „Keter“ ir „Aba ve Ima“.
Todėl, kai zon A‘‘K pašvietė naują A‘‘B – Sag šviesą į dešimt Nekudim sfirot, ši šviesa pirmiausiai pašvietė per A‘‘K tabūrą į Keter de Nekudim, nes ten yra apsirengusi Keter pakopa.
Taigi šioje Keter pakopoje užsipildė trūkstamos gar šviesos, ir užsipildė bina bei zon indai.
Paskui ši šviesa pašvietė per A‘‘K jesod į Aba ve Ima de Nekudim, kur jie ir yra apsirengę.
Ir taip pat užpildė trūkstamas gar šviesas ir bina ir zon indus.


                                                         83.


Pirmiausiai paaiškinsime galdluto, kurį sąlygojo dešimčiai Nekudim sfirot nauja šviesa, esmę.
Taigi, kaip paaiškinta 74 sk., Keter ir Aba ve Ima de Nekudin yra tik „vak“ (pusės) aspekto, nes išėjo iš bchinos alef avijuto.
Taip pat sakėme, kad Nekudot de Sag nusileidimo žemiau A‘‘K tabūro metu, bchina dalet, t.y. malchut, susijungė su Nekudot de Sag, t.y. su binos, masachu.
Todėl dabar masache yra taip pat ir bchinos dalet avijutas, ir kai masachas įsijungė į roš de Sag, turėjo išeiti Keter pakopos dešimt sfirot su jechida šviesa?
Ir visai ne vak lygis Keter ir Aba ve Ima Nekudim pakopose?


Atsakymas tas, kad „sąlygoja vieta“.
Taigi, kai bchina dalet įsijungė į biną, kuri yra nikvei einajim (akių duobutėse), todėl ten, t.y. binos viduje, „pasislėpė“ bchinos dalet avijutas, „lyg jo ten nebūtų“.
Ir todėl zivugas įvyko tik ant bchinos bet de itlabšut ir bchinos alef de avijut rešimot, kuri iš tikro yra tik binos pakopa, kaip paaiškinta 74 sk.
Ir todėl išėjo tik dvi pakopos : binos vak ir vak, t.y. Keter ir Aba ve Ima.