kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • אולם עדיין נשאר לנו מקום לשאלה, אם כל תכלית התורה וכל הבריאה, אינה אלא להרים את האנושות השפלה, עד שיהיו ראויים לאותו רוממות הנפלאה – "ולדבקה בו יתברך ויתעלה". היה לו לברא אותנו ברוממות זו, ולא להטריח אותנו ביגיעת הבריאה, התורה והמצוות? בעה''ס, אהבת ה' ואהבת הבריות Tačiau dar lieka klausimas, jei visos Toros ir visos kūrinijos tikslas – „pakelti“ žmoniją į šias nuostabias „susiliejimo su Kūrėju“ aukštumas, kodėl nebuvo galima iškart žmonijos sukurti tokiame lygyje? Ir kodėl dar reikėjo kūriniją apsunkinti didelėmis pastangomis Toroje ir priedermėse? (Baal Sulamas „Meilė Kūrėjui ir meilė žmonėms“)

פתיחה לחכמת הקבלה קג, קד  

Įvadas į kabalos išmintį

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį

           


                                           

                                                         103.


Taigi lygiai tas pats įvyko ir Nekudim parcufuose, nes ir čia išeina du parcufai:
A’’B – Sag vienas žemiau kito.
Ir kiekviename iš jų yra: teamim, nekudot, tagin ir otijot.
Tik visas skirtumas, kad masacho nuskaidrėjimo aspektas čia neįvyko dėl or mekif ir or pnimi bitūšo.
Tačiau tai įvyko malchut amesajemet, įjungtos į šiuos indus, din (teismo) jėga, kaip yra aprašyta 90 sk.
Todėl, po šviesos išėjimo (pakilimo) nepasiliko tušti indai, kaip parcufuose Galgalta, A’’B ir Sag. Tačiau indai sudužo, mirė ir nukrito į B – J – A.


                                                         104.


Ir pirmas teamim parcufas, išėjęs Nekudim pasaulyje, yra Keter pakopos, jis išėjo su roš ir guf.
Tai reiškia, kad roš išėjo Aba ve Ima lygyje, o guf, tai zat nusileidimas nuo Aba ve Imos pe ir žemiau.
Taigi šis teamim parcufo nusileidimas, nuo Aba ve Ima pe ir žemiau, vadinasi: „Melech a Daat“.
Ir iš tikro šis parcufas apjungia visus zat de Nekudim, kurie po man pakėlimo nusileido į savo vietas.
Tačiau šio parcufo šaknis pasiliko Aba ve Imoje, kad pastoviai išlaikytų Aba ve Ima zivugą panim be panim.
Todėl ši parcufo šaknis vadinasi „Moach a Daat“, ir ji sąlygoja Aba ve Ima zivugą panim be panim.
Taigi guf aspekto nusileidimas „iš viršaus į apačią“ taip pat vadinasi šiuo vardu – „Melech a Daat“.
Ir tai yra pirmas Nekudim pasaulio „Melech“ (Karalius).