kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • על פי הוראתם של הענפים הללו על שרשיהם שהם הדוגמאות שלהם הקיימים בהכרח בעולם העליון. כי אין לך שום מציאות בעולם התחתון שלא יהי' נמשך ויוצא מעולם העליון ממנו וכמשפט החותם עם הנחתם כמפורש לעיל. בעה''ס, מהות חכמת הקבלה Dvasinės „šakos“ nurodo į savo „šaknis“, kurios būtinai egzistuoja aukštutiniame pasaulyje. Ir nėra jokio dalyko „apatiniame“ pasaulyje, kaip atitikmuo, neišeinančio iš „aukštutinio“ pasaulio, pagal „spaudo“ ir „atspaudo“ pavyzdį, kaip yra paaiškinta aukščiau. (Baal Sulamas „Kabalos išminties esmė“)

פתיחה לחכמת הקבלה קג, קד  

Įvadas į kabalos išmintį

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį

           


                                           

                                                         103.


Taigi lygiai tas pats įvyko ir Nekudim parcufuose, nes ir čia išeina du parcufai:
A’’B – Sag vienas žemiau kito.
Ir kiekviename iš jų yra: teamim, nekudot, tagin ir otijot.
Tik visas skirtumas, kad masacho nuskaidrėjimo aspektas čia neįvyko dėl or mekif ir or pnimi bitūšo.
Tačiau tai įvyko malchut amesajemet, įjungtos į šiuos indus, din (teismo) jėga, kaip yra aprašyta 90 sk.
Todėl, po šviesos išėjimo (pakilimo) nepasiliko tušti indai, kaip parcufuose Galgalta, A’’B ir Sag. Tačiau indai sudužo, mirė ir nukrito į B – J – A.


                                                         104.


Ir pirmas teamim parcufas, išėjęs Nekudim pasaulyje, yra Keter pakopos, jis išėjo su roš ir guf.
Tai reiškia, kad roš išėjo Aba ve Ima lygyje, o guf, tai zat nusileidimas nuo Aba ve Imos pe ir žemiau.
Taigi šis teamim parcufo nusileidimas, nuo Aba ve Ima pe ir žemiau, vadinasi: „Melech a Daat“.
Ir iš tikro šis parcufas apjungia visus zat de Nekudim, kurie po man pakėlimo nusileido į savo vietas.
Tačiau šio parcufo šaknis pasiliko Aba ve Imoje, kad pastoviai išlaikytų Aba ve Ima zivugą panim be panim.
Todėl ši parcufo šaknis vadinasi „Moach a Daat“, ir ji sąlygoja Aba ve Ima zivugą panim be panim.
Taigi guf aspekto nusileidimas „iš viršaus į apačią“ taip pat vadinasi šiuo vardu – „Melech a Daat“.
Ir tai yra pirmas Nekudim pasaulio „Melech“ (Karalius).