kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • ת"ר ארבעה נכנסו בפרדס ואלו הן: בן עזאי ובן זומא, אחר, ורבי עקיבא. אמר להם ר"ע: כשאתם מגיעין אצל אבני שיש טהור אל תאמרו מים מים. חגיגה יד' – ב Mokė išminčiai: Keturi įėjo į "Pardes" (Rojaus Sodą), ir tai: Ben Zoma, Ben Azai, Acher ir rabi Akiva. Pasakė rabi Akiva: Kai Jūs pasieksite "Tyro marmuro vandenis", nesakykite : Vanduo, vanduo. (Talmudas, Chagiga 14 - 2)

פתיחה לחכמת הקבלה קג, קד  

Įvadas į kabalos išmintį

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį

           


                                           

                                                         103.


Taigi lygiai tas pats įvyko ir Nekudim parcufuose, nes ir čia išeina du parcufai:
A’’B – Sag vienas žemiau kito.
Ir kiekviename iš jų yra: teamim, nekudot, tagin ir otijot.
Tik visas skirtumas, kad masacho nuskaidrėjimo aspektas čia neįvyko dėl or mekif ir or pnimi bitūšo.
Tačiau tai įvyko malchut amesajemet, įjungtos į šiuos indus, din (teismo) jėga, kaip yra aprašyta 90 sk.
Todėl, po šviesos išėjimo (pakilimo) nepasiliko tušti indai, kaip parcufuose Galgalta, A’’B ir Sag. Tačiau indai sudužo, mirė ir nukrito į B – J – A.


                                                         104.


Ir pirmas teamim parcufas, išėjęs Nekudim pasaulyje, yra Keter pakopos, jis išėjo su roš ir guf.
Tai reiškia, kad roš išėjo Aba ve Ima lygyje, o guf, tai zat nusileidimas nuo Aba ve Imos pe ir žemiau.
Taigi šis teamim parcufo nusileidimas, nuo Aba ve Ima pe ir žemiau, vadinasi: „Melech a Daat“.
Ir iš tikro šis parcufas apjungia visus zat de Nekudim, kurie po man pakėlimo nusileido į savo vietas.
Tačiau šio parcufo šaknis pasiliko Aba ve Imoje, kad pastoviai išlaikytų Aba ve Ima zivugą panim be panim.
Todėl ši parcufo šaknis vadinasi „Moach a Daat“, ir ji sąlygoja Aba ve Ima zivugą panim be panim.
Taigi guf aspekto nusileidimas „iš viršaus į apačią“ taip pat vadinasi šiuo vardu – „Melech a Daat“.
Ir tai yra pirmas Nekudim pasaulio „Melech“ (Karalius).