kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • „Ir paėmė Arono sūnūs Nadavas ir Aviju kiekvienas savo smilkytuvą, ir įdėjo į juos ugnies, ir uždėjo ant jos smilkalų, ir priartino prie Kūrėjo svetimą ugnį (eš zara), ką jiems Kūrėjas nebuvo įsakęs. Ir išėjo iš Kūrėjo ugnis ir sudegino (suvalgė) juos, ir numirė jie priešais Kūrėją“ (Vajikra 10 – 1, 2).
  • Šabat Šalom!
  • !שבת שלום

הערבות, המשך ממאמר מתן תורה כה  

„Laidavimas“ (Atsakomybė), „Toros dovanojimo“ tęsinys

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį

      


                                                                        


                                                                        25.


Dar mums liko užbaigti išsiaiškinti, kodėl Tora nebuvo duota „tėvams“, t.y. Abrahamui, Icchakui ir Jakovui?
Kaip jau sakėme, kad priedermė:
„Mylėk savo artimą, kaip save patį“,
yra visos Toros pagrindas, t.y. visos kitos priedermės tik aiškina šią priedermę.
Ir šios priedermės neįmanoma įvykdyti pavieniui, o tik visai tautai su išankstiniu sutikimu.


Todėl šis dalykas įvyko tik po „išėjimo iš Egipto“, kai Izraelis tapo susiformavusia tauta.
Tada kiekvienas tautos narys iš anksto buvo paklaustas, ar jis sutinka priimti ir vykdyti šią priedermę.


Ir tik po visų tautos narių vieningo sutikimo buvo Izraeliui duota Tora.
Tačiau dar reikia išsiaiškinti, kur mes matome Toroje, kad buvo apklausti Izraelio sūnūs dėl šio dalyko?
Tai reiškia, kad jie prieš Toros gavimą visi sutiko su šia idėja?