kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • אולם עדיין נשאר לנו מקום לשאלה, אם כל תכלית התורה וכל הבריאה, אינה אלא להרים את האנושות השפלה, עד שיהיו ראויים לאותו רוממות הנפלאה – "ולדבקה בו יתברך ויתעלה". היה לו לברא אותנו ברוממות זו, ולא להטריח אותנו ביגיעת הבריאה, התורה והמצוות? בעה''ס, אהבת ה' ואהבת הבריות Tačiau dar lieka klausimas, jei visos Toros ir visos kūrinijos tikslas – „pakelti“ žmoniją į šias nuostabias „susiliejimo su Kūrėju“ aukštumas, kodėl nebuvo galima iškart žmonijos sukurti tokiame lygyje? Ir kodėl dar reikėjo kūriniją apsunkinti didelėmis pastangomis Toroje ir priedermėse? (Baal Sulamas „Meilė Kūrėjui ir meilė žmonėms“)

הערבות, המשך ממאמר מתן תורה כה  

„Laidavimas“ (Atsakomybė), „Toros dovanojimo“ tęsinys

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį

      


                                                                        


                                                                        25.


Dar mums liko užbaigti išsiaiškinti, kodėl Tora nebuvo duota „tėvams“, t.y. Abrahamui, Icchakui ir Jakovui?
Kaip jau sakėme, kad priedermė:
„Mylėk savo artimą, kaip save patį“,
yra visos Toros pagrindas, t.y. visos kitos priedermės tik aiškina šią priedermę.
Ir šios priedermės neįmanoma įvykdyti pavieniui, o tik visai tautai su išankstiniu sutikimu.


Todėl šis dalykas įvyko tik po „išėjimo iš Egipto“, kai Izraelis tapo susiformavusia tauta.
Tada kiekvienas tautos narys iš anksto buvo paklaustas, ar jis sutinka priimti ir vykdyti šią priedermę.


Ir tik po visų tautos narių vieningo sutikimo buvo Izraeliui duota Tora.
Tačiau dar reikia išsiaiškinti, kur mes matome Toroje, kad buvo apklausti Izraelio sūnūs dėl šio dalyko?
Tai reiškia, kad jie prieš Toros gavimą visi sutiko su šia idėja?