kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • Gero galutinio antspaudo! !גמר חתימה טובה
  • Jom-Kipur pasninko pradžia sekmadienį rugsėjo 27 d. 18 val. 45 min., pabaiga pirmadienį rugsėjo 28 d. 19 val. 55 min.
  • מה שהאדם מחשיב כחטא, הוא למעשה העונש, ומה שהאדם מחשיב כעונש, דהיינו היסורים הבאים עליו לאחר מכן, זהו תיקון לנפשו, למען ישמור עצמו פעם הבאה מן החטא. רב ברוך אשלג ע''ש בעל הסולם. Tai, ką žmogus laiko „nuodėme“, tai iš tikro yra „bausmė“. O tai, ką žmogus laiko „bausme“, t.y. kentėjimus, tai yra jo sielos „ištaisymas“, kad žmogus kitą kartą apsaugotų save nuo nuodėmės. (Ravas Baruchas Ašlagas Baal Sulamo vardu).

החרות ח  

Laisvė

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį

                                                                8.


                                         „Išoriniai“ poveikiai


Ketvirtas faktorius, tai visiškai „išorinių“ – svetimų „priežasčių ir pasekmių“ seka, veikiančių „pirminę materiją“ iš šalies.
Taigi, tai tokie dalykai, visiškai nesusiję su „pirminės materijos“ tiesioginiu vystymusi ir augimu, bet veikiančiu ją netiesiogiai.
Pvz. Audros, liūtys ir pan..., nepritekliai, katastrofos, ar kitos bėdos ir pan.
Tai reiškia, kad visi šie įvykiai patys turi savo „priežasčių ir pasekmių“ tvarką, kuri pakeičia žmogaus požiūrį į gyvenimą į gerą ar į blogą pusę.


Taigi, pateikėme keturis faktorius, kurie sąlygoja kiekvieną mūsų mintį ir „įsisąmonintą – intelektualinę“ veiklą.
Ir net, jei žmogus prasėdės ištisą dieną, jis negalės surasti, ką dar ką galima pridėti prie šių keturių faktorių, t.y. visas pridėjimas bus tik kiekybinis, bet ne kokybinis.
Taigi, šie keturi faktoriai nevalingai apsprendžia mūsų charakterį ir protinę veiklą, net neklausdami „mūsų nuomonės“.
Ir  mes esame „atiduoti“ į šių faktorių „rankas“, kaip „molis“ į „puodžiaus“ rankas.


                                          Pasirinkimo laisvė


Taigi, kai įsižiūrime į šiuos keturis faktorius, matome, kad mes esame per silpni „pasipriešinti“ pirmam faktoriui „pirminei materijai“ – prigimčiai.
Tačiau mums yra galimybė ir pasirinkimo laisvė „apsisaugoti“ nuo šio faktoriaus, naudojant kitus tris,  kurių dėka keičiasi mūsų  prigimtis, ir kartais net iš esmės.
Tai reiškia, kad tai galime padaryti dėka įpročio, kuris tampa antra prigimtimi, kaip yra paaiškinta aukščiau.