kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • אולם עדיין נשאר לנו מקום לשאלה, אם כל תכלית התורה וכל הבריאה, אינה אלא להרים את האנושות השפלה, עד שיהיו ראויים לאותו רוממות הנפלאה – "ולדבקה בו יתברך ויתעלה". היה לו לברא אותנו ברוממות זו, ולא להטריח אותנו ביגיעת הבריאה, התורה והמצוות? בעה''ס, אהבת ה' ואהבת הבריות Tačiau dar lieka klausimas, jei visos Toros ir visos kūrinijos tikslas – „pakelti“ žmoniją į šias nuostabias „susiliejimo su Kūrėju“ aukštumas, kodėl nebuvo galima iškart žmonijos sukurti tokiame lygyje? Ir kodėl dar reikėjo kūriniją apsunkinti didelėmis pastangomis Toroje ir priedermėse? (Baal Sulamas „Meilė Kūrėjui ir meilė žmonėms“)

Praktinė Halacha (Įstatymai)

„Iki šimto dvidešimt...!“

I. M. Lav

Talmudas traktate Kidušin vardina šeimos narių pareigas ir nustato tėvų ir vaikų savitarpio santykių sistemą: priedermes, kurios liečia vaikus ir kurių vykdymas priklauso tėvams ir atvirkščiai – priedermes, kurias turi vykdyti vaikai.

133/133002.jpg

Praktinė Halacha (Įstatymai)

ברית־מילה Brit-mila

I. M. Lav

Tora, pasakodama apie Abrahamą, kaip Kūrėjas liepė jam apsipjaustyti pačiam ir apipjaustyti visus savo namų vyrus, sako: „Štai mano sąjunga, kurią jūs turite saugoti - sąjunga tarp Manęs ir jūsų, tarp Manęs ir tavo palikuonių, kurie bus po tavęs: tegul bus apipjaustytas pas jus kiekvienas vyras".

133/133005.jpg

Praktinė Halacha (Įstatymai)

בר־מצווה „Bar-micva“

I. M. Lav

Halacha nurodo, kad vaiko auklėjimas turi prasidėti nuo ankstyvo amžiaus. Tai, kad rabi Jehošua ben Chananja tapo vienu iškiliausių tanajų buvo jo mamos nuopelnas, kuri statė lopšį ten, kur išminčiai mokėsi Toros, kad jo ausys nuo pat kūdikystės būtų įpratę prie šventų žodžių.

133/133006.jpg

Praktinė Halacha (Įstatymai)

„קידושין“ ir „חופה“

I. M. Lav

Pagal Torą, ryšys tarp vyro ir moters yra šventas. Ir pasakė Kūrėjas: „Negerai žmogui būti vienam, padarysiu jam pagalbininką pagal jį...“ Todėl paliks vyras tėvą ir motiną ir prilips prie savo žmonos ir taps jie vienu kūnu (Berešit 2:18; 2:24).

133/133007.jpg

Praktinė Halacha (Įstatymai)

„Pirmagimio išpirkimas“ פדיון הבן

I. M. Lav

Jei naujagimis – savo motinos pirmagimis, tai praėjus 30 dienų po gimimo reikia atlikti jo išpirkimo pas koheną priedermę – „Pirmagimio išpirkimą“. Ši priedermė keletą kartų minima Toroje. 13-ame knygos Šmot skyriuje parašyta: „O visus tavo sūnus, savo motinos pirmagimius, išpirk“.

133/133010.jpg