kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • אתה יוצר אור ובורא חשך עושה שלום ובורא את הכל ואלו כרית לי אוזן לשמוע אתה באהבת נפש לנצחיות ולא הראיתני איך עיניך צופיות מסוף העולם עד סופו דייני. בעל הסולם דייני. Tu (Kūrėjau) sukuri šviesą ir sutveri tamsą, darai taiką ir sutveri viską, ir jeigu Tu būtum man tik davęs išgirsti Tave su amžina sielos meile, bet nebūtum atvėręs man akių ir parodęs, kaip Tavo akys apžvelgia visą pasaulį nuo vieno galo iki kito – man užtektų ir tiek. (Baal Sulamas „Man užtektų ir tiek“).

Praktinė Halacha (Įstatymai)

„Iki šimto dvidešimt...!“

I. M. Lav

Talmudas traktate Kidušin vardina šeimos narių pareigas ir nustato tėvų ir vaikų savitarpio santykių sistemą: priedermes, kurios liečia vaikus ir kurių vykdymas priklauso tėvams ir atvirkščiai – priedermes, kurias turi vykdyti vaikai.

133/133002.jpg

Praktinė Halacha (Įstatymai)

ברית־מילה Brit-mila

I. M. Lav

Tora, pasakodama apie Abrahamą, kaip Kūrėjas liepė jam apsipjaustyti pačiam ir apipjaustyti visus savo namų vyrus, sako: „Štai mano sąjunga, kurią jūs turite saugoti - sąjunga tarp Manęs ir jūsų, tarp Manęs ir tavo palikuonių, kurie bus po tavęs: tegul bus apipjaustytas pas jus kiekvienas vyras".

133/133005.jpg

Praktinė Halacha (Įstatymai)

בר־מצווה „Bar-micva“

I. M. Lav

Halacha nurodo, kad vaiko auklėjimas turi prasidėti nuo ankstyvo amžiaus. Tai, kad rabi Jehošua ben Chananja tapo vienu iškiliausių tanajų buvo jo mamos nuopelnas, kuri statė lopšį ten, kur išminčiai mokėsi Toros, kad jo ausys nuo pat kūdikystės būtų įpratę prie šventų žodžių.

133/133006.jpg

Praktinė Halacha (Įstatymai)

„קידושין“ ir „חופה“

I. M. Lav

Pagal Torą, ryšys tarp vyro ir moters yra šventas. Ir pasakė Kūrėjas: „Negerai žmogui būti vienam, padarysiu jam pagalbininką pagal jį...“ Todėl paliks vyras tėvą ir motiną ir prilips prie savo žmonos ir taps jie vienu kūnu (Berešit 2:18; 2:24).

133/133007.jpg

Praktinė Halacha (Įstatymai)

„Pirmagimio išpirkimas“ פדיון הבן

I. M. Lav

Jei naujagimis – savo motinos pirmagimis, tai praėjus 30 dienų po gimimo reikia atlikti jo išpirkimo pas koheną priedermę – „Pirmagimio išpirkimą“. Ši priedermė keletą kartų minima Toroje. 13-ame knygos Šmot skyriuje parašyta: „O visus tavo sūnus, savo motinos pirmagimius, išpirk“.

133/133010.jpg