kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • ע''י שעושים את מעשי המצוות למעלה מהדעת, הגוף איננו מבין מדוע עושים כך, ע''יז זוכים לדעת דקדושה. רב ברוך אשלג בענין אמונה ויראת שמים. Kai darome veiksmo priedermės virš (dabartinio) supratimo, kūnas nesupranta, kodėl taip darome, tada to dėka nusipelnome „šventumo“ supratimo. (Ravas Baruchas Ašlagas apie tikėjimą ir Dangaus baimę).

פנימיות פרשת במדבר באור הקבלה והחסידות  

Vidinis savaitinės Toros dalies „Bemidbar“ aspektas kabalos ir chasidizmo šviesoje

ravas Davidas Egmonas

 
 
 

Uždaryti užduotįSavaitinė dalis „Bemidbar“ atveria mums pasaulyje egzistuojančią nuostabią tvarką.
Matome, kad grandiozinėje pasaulinėje sistemoje kiekvienas žmogus privalo surasti savo „vietą“, pašaukimą ir „vaidmenį“.Iš tikro Tora moko, kaip savo „mažo egoistinio aš“ anuliavimo dėka galima surasti savo „grandiozinę esybę“.


Įvadas.
Savaitinė dalis „Bemidbar“ pradeda ketvirtą Toros knygą tuo pačiu pavadinimu „Bemidbar“ (Dykumoje).
Šioje knygoje aprašytas Izraelio stovyklos išsidėstymas „Po savo (giminės) Vėliava“,
einant per Sinajaus dykumą į „Pažadėtą Žemę“.
Tora išvardija ir suskaičiuoja visas Izraelio gimines,
išskirdama Levio giminę, kuri yra paminima atskirai,
ir kuriai yra priskiriami visi „Miškano“ darbai.


„Bendrininkavimas“ pasaulio sukūrime.
Norint suprasti šios savaitinės dalies idėją,
pirmiausia reikia sužinoti apie labai svarbų žmogaus vaidmenį „Pasaulio sukūrime“.
Talmude (traktatas Šabatas 133) parašyta apie žmogų:
„Būk panašus į Kūrėją, koks Jis gailestingas ir gerantis gerumą,
toks turi būti ir tu – gaiestingas ir darantis gerumą“.
Kaip Kūrėjas kiekvieną dieną, kiekvieną akimirką „atnaujia“ realybę,
taip ir žmogus turi kiekvieną akimirką „atnaujinti“ savo požiūrį į mus supantį pasaulį.
Parašyta Midraše, kad Kūrėjas žiūrėjo į Torą ir sukūrė pasaulį,
todėl žmogus turi kiekvieną dieną daryti „Toros atnaujinimus“.
Iš tikro, kaip Kūrėjas kiekvieną akimirką „atnaujina“ realybę,
taip ir žmogus, darydamas „Toros atnaujinimus“,
kaskart sukuria vis naują pasaulio „vaizdą“.
Matome, kad Kūrėjas ir žmogus yra bendrininkai „Pasaulio sukūrime“,
tik Kūrėjas konkrečiai „atnaujina“ pasaulį,
o žmogus taip pat, kas yra ne mažiau svarbu,
„atnaujina“ savo požiūrį į realybę.


„Nuostabi“ Izraelio giminių išsidėstymo „Po savo Vėliava“ tvarka.
Midrašai aprašo „ypatingą“ Izraelio giminių išsidėstymo tvarką.
Iš tikro Kūrėjas sukūrė ir valdo pasaulį pagal nuostabią tvarką.
Ir ši tvarka atsispindėjo Izraelio giminių išsidėstyme „Po savo Vėliava“ stovykloje.
Žinome, kad Toros davimo metu Kūrėjas atvėrė Izraeliui „Dangaus vartus“,
todėl Izraelis galėjo pamatyti „Dangaus tvarką“.
Pradžioje Izraelis matė Kūrėjo „Šlovės sostą“,
apsuptą 22 tūkstančių Angelų,
koks yra Levio giminės žmonių skaičius.
Paskui pamatė 12 „Vyriausių Angelų“,
po tris iš kiekvienos pusės.
Todėl Midrašas rašo, kad Izraelis pakartojo „Dangišką tvarką“ savos stovyklos išsidėstyme,
kiekvienos giminės „Po savo Vėliava“.
Taip pat Izraelis iš Kūrėjo sužinojo didelę paslaptį aprašytą „Šir aŠirim“
„Ir Jo vėliava virš manęs – Meilė“ (Šir aŠirim 2 – 4).


„Tvarka Pasaulyje“.
Su Toros gavimu Izraelis pamatė „pasaulėdaros tvarką“,
ir kaip yra „sutvarkyti“ visi įvykiai pasaulyje nuo pat jo sukūrimo.
Su „Giminės Vėliavų“ išsidėstymo tvarka Izraelis matė dvasinę „maase Merkava“ (transcendentinių pasaulio paslapčių) tvarką.
Ir Izraelis suprato, kad šią „Vėliavų“ tvarką reikia įnešti į kasdieninį gyvenimą,
Todėl parašyta:
„Kaip išsidėstė pagal savo vėliavas, taip ir pajudėjo“ (Bemidbar 2 – 34).
Iš tikro Izraelis suprato, kad visi pasaulio įvykiai net ir patys „blogiausi“ ir „nepadoriausi“ galiausiai įsijungia į nuostabią Kūrėjo mintį:
„Padaryti gera žmonėms (kūriniams)“.


Žmogaus vardas nurodo į jo misiją.
Savaitinė dalis duoda mums nuorodą,
kaip kiekvienas iš mūsų gali surasti savo vietą gyvenime.
Pradžioje parašyta:
„Suskaičiuokite Izraelio sūnų bendruomenės „galvas“ pagal šeimynas,
pagal tėvų namus, pagal vardų skaičių (Bemidbar 1 – 2).
Matome, kad visa Izraelio „nusileidimo“ į Egiptą,
ir išėjimo iš ten Toros knyga vadinasi „Šmot“ („Vardai“).
Iš tikro skaičiavimas pagal vardus nurodo į žmogaus misiją.
Noamas Avimelechas sako,
kad žmogas vardas yra labai svarbus jam pačiam ir kitiems.
Kai žmogus miega gali būti net didžiausias triukšmas, kuris jo neprižadins,
tačiau jei žmogus išgirsta savo vardą,
jis iškart atsibunda.
Iš tikro šaukimas vardu yra „kreipimasis“ į žmogaus sielą,
todėl išvardinimas pagal vardus nurodo į žmogaus misijos pobūdį.


Sinajaus dykumoje Izraelis pakilo į aukštą „dvasinę pakopą“,
kurią turi tik „Tarnystės Angelai“.
Net maistas – mana, kurį jie valgė buvo „angeliškas“.
Iš tikro kiekvienas Izraelio sūnus, kaip ir Angelai,
gavo savo „dvasinę misiją“.
Šios misijos pobūdį nurodo kiekvieno Izraelio žmogaus vardas,
todėl, kaip Izraelis Sinajaus dykumoje,
taip bendrai kiekvienas žmogus gyvenime turi žinoti savo misiją,
ir priimti atsakomybę už jos išpildymą.


Kiekvieno Izraelio (tiesiai Į Kūrėją) žmogaus misija.
Išminčiai sako, kad žmogus misija gyvenime yra „nusipelnyti Toros“.
Ir tą jis gali padaryti tik tada, jei įveda save į „dykumą“.
Tai reiškia, kad žmogus turi visiškai ‚anuliuoti“ savo „egoistinį aš“.
Tačiau pastebėti, kad pats „anuliavimas“ neturi būti vardan „anuliavimo“,
kaip klaidingai „dvasingumą“ supranta kitos religijos ir „dvasinės technikos“.
Žmogus turi žinoti prieš ką jis „anuliuoja“ savo egoizmą,
kaip pasakė Karalius Davidas:
„Pažink savo tėvų Dievą ir tarnauk Jam“ (Divrei aJamim 1 28 – 9).


Išvada.

Iš tikro žmogus turi sužinoti savo „kelią“ ir „stoteles“,
kuriuo eidamas, jis gali pasiekti pačią optimaliausią savo būseną.
Ši „kelias“ vadinai – „Tora“.
Ir kaip parašyta knygoje Zohar:
„Tora, Izraelis ir Kūrėjas yra viena“.