kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • וזהו סוד ענין קבלה מעשית. ולכן אסור להשתמש בה, כי בהכרח יתדבק גם ברע המתדבק בטוב. רבי חיים וויטל, ספר שערי קדושה Yra griežtas draudimas užsiiminėti praktine kabala,nes būtinai prie gėrio „prilips“ ir „blogis“, susimaišęs su „gėriu“. (Rabi Chaimas Vitalis „Šventumo vartai“)

שערי קדושה חלק ג שער ו

Šventumo vartai Trečia dalis. Šeštieji vartai

rabi Chaimas Vitalis

Iš tikro mūsų mokytojas Moše pakilo iki Acilut pasaulio ir matė realybę iš ten, ir taip pat realybę, dalinai aprengtą pasauliu Brija.

115/119008.jpg

שערי קדושה חלק ג שער ה

Šventumo vartai Trečia dalis. Penktieji vartai

rabi Chaimas Vitalis

Toliau siela iš „protingos sielos“ dalies jau grįžta į kitą sielos dalį – „gyvulinę“, kurioje jau yra vaizduotė, paverčianti šią šviesą materialiais „objektais“ ir informacija. Ir šie „objektai“ jau yra „suprantami“, lyg būtų tiesiogiai „matomi“.

115/119007.jpg

הסולם, פרקי חיים של הרב ברוך שלום הלוי אשלג

Rabi Baruch Šalom aLevi Ašlag biografija

ravas Abrahamas Mordechajus Gotlibas

Teisuolis nuo pat gimimo – viską priimdavo su meile, niekada nesiskųsdavo, visada kalbėdavo apie Kūrėjo gerumą ir nekreipdavo dėmesio į jokius rūpesčius.

115/119006.jpg

שערי קדושה חלק ג שער ה

Šventumo vartai Trečia dalis. Penktieji vartai

rabi Chaimas Vitalis

Kaip jau išaiškinta, šviesa, sklindanti per visus keturis pasaulius: Acilut Brija, Jecira, Asija, iki mūsų žemiausio pasaulio, turi žmogaus – „adam“ „formą“.

115/119005.jpg

החרות

Laisvė

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Ir nors kabalos išmintis visai nekalba apie mūsų „materialų pasaulį“, tačiau visuose pasauliuose galioja tas pats „vienas dėsnis“.

115/119004.jpg