kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • המצוה האחת של ואהבת לרעך כמוך, שהיא המטרה הסופית בתורה, אשר אחריה זוכה תיכף לדביקותו ית'. בעה''ס, מתן תורה Ši viena priedermė: „Mylėk savo artimą, kaip savę patį“ ir yra galutinis Toros tikslas, po kurio žmogus iškart nusipelno „susiliejimo su Kūrėju“. (Baal Sulamas „Toros dovanojimas“)

זוהר הקדמת ספר הזהר פקודי אורייתא

Zohar „Toros įsakymai. Toros Įsakymai“

rabi Šimonas ben Jochajus

Toros priedermės Zohare vadinamos „užstatais“,פקודין – pkudin, t.y. „613 užstatų“. Tačiau taip pat vadinamos „patarimais“,עיטין – eitin, t.y. „613 patarimų“. Skirtumas tas, kad kiekviename reikale yra „priekinė“ ir „užpakalinė“ pusė.

115/119551.jpg

מתן תורה

Toros dovanojimas

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Aiškiai matome, kad vykdant Torą „lišma“, netgi „veiksmo“ (praktinėje) Jos dalyje, visai nėra jaučiamas skirtumas tarp dviejų Toros dalių, ar žmogus vykdo priedermes Kūrėjui ar savo artimui.

115/119550.jpg

זהר הקדמת ספר הזהר פקודי אורייתא פקודא ארביסר

Zohar „Toros įsakymai. Keturioliktas“

rabi Šimonas ben Jochajus

Keturiolikta priedermė, tai saugoti Šabato dieną, nes tai poilsio, po visų pasaulėdaros kūrimo veiksmų, diena.

115/119549.jpg

זוהר הקדמת ספר הזהר פקודי אורייתא פקודא תליסר

Zohar „Toros įsakymai. Tryliktas“

rabi Šimonas ben Jochajus

Trylikta priedermė, tai išpirkti (פדיון – pidjon) pirmgimį sūnų ir „pritvirtinti“ jį prie gyvenimo.

115/119548.jpg

זוהר הקדמת ספר הזהר פקודי אורייתא פקודא תריסר

Zohar „Toros įsakymai. Dvyliktas “

rabi Šimonas ben Jochajus

Dvylikta priedermė – atnešti medžio vaisių pirmuonis.

115/119547.jpg