kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • Linksmos Sukot šventės! !חַג שָׂמֵחַ
  • כי יברכך ה' אלהיך בכל תבואתך ובכל מעשהידיך והיית אך שמח: דברים טז' טו Nes palaimins tave Kūrėjas visame tavo derliuje ir visuose tavo rankų darbuose – ir būsi tik džiaugsme. (Dvarim 16 – 15)

Praktinė Halacha (Įstatymai)

Jom Kipuras

I.M.Law

Užsidėti „talitą“ ir perskaityti „Kol nidrei“ būtina dar dieną, todėl į sinagogą reikia ateiti dar prieš saulės laidą.

115/119292.jpg

Praktinė Halacha (Įstatymai)

Jom Kipuras

I.M.Law

„Mincha“ šią dieną priimta melstis anksti – iš karto po pusiaudienio, kad po maldos, kol dar saulė aukštai.

115/119291.jpg

הקדמת פי חכם

Įvadas į „Pi chacham“

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Taip pat Jeruzalėje sutikau pačius „įžymiausius“ iš jų, kurie daug metų praleido Zoharo ir Ari raštų mokymesi, ir labai „pasistūmėjo“, nes nuostabiai žinojo visus Ari raštus, lyg būtų „šventieji“.

115/119290.jpg

Praktinė Halacha (Įstatymai)

Šventės

I.M. Lav

Tšuva, „sugrįžimas-atgaila“, apjungia tris momentus: nuodėmės pripažinimą, atgailą ir atsižadėjimą nuo jos; išpažintį ir sprendimo priėmimą ateičiai.

115/119288.jpg

Praktinė Halacha (Įstatymai)

Šventės

I.M.Law

Talmude, traktate Roš-Ašana, sakoma, kad per Roš-Ašana danguje atverčiamos trys knygos.

115/119287.jpg