kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • ... שלא לבקש מה' בחינת מותרות, רק פשוט חיים דקדושה, והבאה ליטהר מסייען אותו. רב ברוך אשלג מכתבים. ...neprašyti iš Kūrėjo jokių „nereikalingų priedų“, o tik paprasto gyvenimo šventume, ir tada: „ateinančiam išsityrinti yra padedama“. (Ravas Baruchas Ašlagas „Laiškai“)

פרי חכם אגרות קודש סא

„Šventi laiškai“ psl. 61

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Ir tai trijų aspektų:„Priedermė“ (micva – מצוה); „Prasižengimas“ (avera – עבירה);ir „Galimybė“ (rešut – רשות) paslaptis.

115/118723.jpg

הסולם, פרקי חיים של הרב ברוך שלום הלוי אשלג

Rabi Baruch Šalom aLevi Ašlag biografija

ravas Abrahamas Mordechajus Gotlibas

Kiekvienas moka teisti tik draugo veiksmus ir bando valdyti draugą bei būti viršesniu už jį. O kas liečia jį patį – „kiekvienas darė, kas jam atrodė teisinga“ – viskas, ką daro pats, jo akyse yra teisinga“.

115/118721.jpg

פרי חכם אגרות קודש סא

„Šventi laiškai“ psl. 61

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Kūrėjo vardas „Havaja“ nurodo į „asmeninį“ Kūrėjo valdymą, t.y. Kūrėjas vykdo viską ir neturi, kad „materialūs pagalbininkai“ Jam padėtų . O Kūrėjo vardas „Elokim“ turi tą pačią gematriją, kaip ir žodis „Gamta“ (haTeva).

115/118720.jpg

השלום בעולם

Taika Pasaulyje

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Dabar pabandykime suprasti tą gyvenimo būdą, kurį žmonija galiausiai priims, kai pasaulyje įsivyraus taika.

115/118719.jpg

פרי חכם אגרות קודש מח

„Šventi laiškai“ psl. 48

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Ir tai paslaptis: „Nei vienas vergas negalėdavo pabėgti iš Egipto“, nes faraonas padarė didelius burtus išėjimuose iš Egipto.

115/118718.jpg