kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • ה' מלך, גאות לבש. לבש ה' עז התאזר. אף תכון תבל, בל תמוט. נכון כסאך מאז, מעולם אתה. תהלים צג' – א', ב Kūrėjas karaliauja, apsisiautęs didybe. Apsisiautęs Kūrėjas, stiprybe apsijuosęs. Palaiko visatą, kad nesvyruotų. Visada teisingas (Tavo) sostas, amžinas Tu. (Tehilim 93 – 1, 2)

פרי חכם אגרות קודש סא

„Šventi laiškai“ psl. 61

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Prieš priedermės vykdymą žmogus turi pasakyti: „Jei ne aš už save, tai kas už mane“. Tačiau po veiksmo, žmogus privalo pergalvoti ir patikėti, kad ne jo jėgomis buvo įvykdyta priedermė, tačiau viskas buvo atlikta Kūrėjo.

115/119151.jpg

הסולם, פרקי חיים של תלמידי רבי יהודה לייב הלוי אשלג והרב ברוך שלום הלוי אשלג

Baal Sulamo ir rabi Barucho Šalomo mokinių biografijos

ravas Abrahamas Mordechajus Gotlibas

Tai yra, ištaisė viską, ką turėjo ištaisyti šiame pasaulyje ir iškeliavo į amžiną pasaulį tyras ir laisvas nuo bet kokių egoistinės meilės apraiškų.

115/119150.jpg

פרי חכם אגרות קודש מח

„Šventi laiškai“ psl. 48

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Parašyta: „Kai mokinys eina į tremtį, mokytojas ištremiamas kartu su juo“.

115/119148.jpg

השלום

Taika

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Todėl „artimo meilės“ ir sąlygojimo darbą galima atlikti tik, „susijungus“ su visos realybės „energijos Šaltiniu“.

115/119147.jpg

פרי חכם אגרות קודש לז

„Šventi laiškai“ psl. 37

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

„Keturi įėjo į „Pardes“ פרדס (Rojaus Sodą)“. Prieš tai, kai buvo sukurtas pasaulį, buvo Jis ir Jo Vardas vienas.

115/119146.jpg