kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • ... שלא לבקש מה' בחינת מותרות, רק פשוט חיים דקדושה, והבאה ליטהר מסייען אותו. רב ברוך אשלג מכתבים. ...neprašyti iš Kūrėjo jokių „nereikalingų priedų“, o tik paprasto gyvenimo šventume, ir tada: „ateinančiam išsityrinti yra padedama“. (Ravas Baruchas Ašlagas „Laiškai“)

שערי קדושה חלק ב שער ה

Šventumo vartai Antra dalis. Penktieji vartai

ravas Chaimas Vitalis

Veidmainiavimas ir pataikavimas. Tai viena iš keturių grupių, kurios nemato Šchinos veido.

115/118667.jpg

השלום בעולם

Taika Pasaulyje

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Kai jau išsiaiškinome, kas yra visų laukiamas gerumas, reikia įsižiūrėti į mums realiai pasiekiamas priemones, kad pagreitinti šį „gerumą“ ir „laimę“.

115/118666.jpg

שערי קדושה חלק ב שער ה

Šventumo vartai Antra dalis. Penktieji vartai

ravas Chaimas Vitalis

Žiūrėjimas į nuogus kūnus. Tas kas žiūri į nuogus kūnus, net jei bus tokio lygio kaip Moše, neišvengs gehinomo.

115/118664.jpg

שערי קדושה חלק ב שער ה

Šventumo vartai Antra dalis. Penktieji vartai

ravas Chaimas Vitalis

Tuščios kalbos. Tai sąlygoja daug nusižengimų.

115/118663.jpg

שערי קדושה חלק ב שער ה

Šventumo vartai Antra dalis. Penktieji vartai

ravas Chaimas Vitalis

Šaipymasis. Tai yra viena iš keturių grupių, kurioms neleista pamatyti Šchinos veidą.

115/118662.jpg