kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • Linksmos Chanukos šventės! !חג חנוכה שמח
  • מעוז צור ושועתי לך נאה לשבח, תכון בית תפילתי ושם תודה נזבח. פיוט של חנוכה. Mano išsigelbėjimo stiprybės Uola, malonu Tave šlovinti, ištaisyk mano maldą (mano Maldos namus), ir ten paaukosiu Tau padėką. (Iš Chanukos pijuto (šlovinio dainos).

Praktinė Halacha (Įstatymai)

Sukot šventė

I.M.Law

„Avdala“ baigiantis pirmajai šventės dienai įveda į šventinius šiokiadienius - chol-amoed.

115/119301.jpg

Praktinė Halacha (Įstatymai)

Sukot šventė

I.M.Law

Ypatinga malda, skaitoma tik Sukot metu – tai „Hošana“.

115/119300.jpg

Praktinė Halacha (Įstatymai)

Sukot šventė

I.M.Law

Yra priimta sakyti: מועדים לשימחה Moadim le simcha! („Šventės linksmumui!”) ir atsakyti: חגים וזמנים לששון „Chagim uzmanim lesason!“ („Šventės ir švenčių laikas džiaugsmui!”).

115/119299.jpg

Praktinė Halacha (Įstatymai)

Sukot šventė

I.M.Law

Kita labai svarbi priedermė, susijusi su Sukot švente – tai „arba minim“ (keturios augalų rūšys).

115/119298.jpg

Praktinė Halacha (Įstatymai)

Sukot šventė

I.M.Law

Iš visos priedermių ir papročių gausybės, sėdėjimas palapinėje (סוכה „suk‘oje“) yra išskiriamas labiausiai – taip, kad net visa šventė yra vadinama „Sukot“ („palapinės“).

115/119297.jpg