kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • „Ir kalbėjo Kūrėjas Moše ir Aronui, sakydamas: Štai tokie Toros įstatymai (חוקת chukat), kuriuos prisakė Kūrėjas sakydamas: Kalbėk Izraelio sūnums, tegul paima sau raudoną karvę (para aduma), tobulą, neturinčią trūkumo, ant kurios nebuvo uždėtas jungas“ (Bemidbar 19 – 1, 2).
  • Šabat Šalom!
  • !שבת שלום

אהבת ה' ואהבת הבריות

Meilė Kūrėjui ir meilė žmonėms

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Dabar galime išsiaiškinti savo galutinį tikslą – „Ir susiliek su Juo“.

115/118814.jpg

הסולם, פרקי חיים של הרב ברוך שלום הלוי אשלג

Rabi Baruch Šalom aLevi Ašlag biografija

ravas Abrahamas Mordechajus Gotlibas

Išėjimas iš Egipto – tai išėjimas iš savo egoistinės meilės. Mes pirmiausiai turime įeiti į Egipto tremtį, ir tik tada norėsime iš jos išeiti.

115/118813.jpg

Praktinė Halacha (Įstatymai)

Šventės

I.M.Lav

Nuo antrosios Pesacho šventės nakties, 16 nisano, pradedamas „Omero skaičiavimas“. Tora liepia atskaičiuoti septynias savaites, tai yra 49 dienas, nuo tos dienos, kai į Šventyklą atnešdavo miežių omerą.

115/118812.jpg

Praktinė Halacha (Įstatymai)

Šventės

I.M.Lav

Rabi Akiva pasakė: „Visos Tanacho knygos šventos, bet „Šir aširim“ – šventų švenčiausia“.

115/118811.jpg

Praktinė Halacha (Įstatymai)

Šventės

I.M.Law

Sukot ir Šavuot švenčių metu skaitomas pilnas „Halelis“, o Pesacho metu pilnas „Halelis“ skaitomas tik pirmąją šventės dieną (už Izraelio ribų – pirmas dvi dienas).

115/1151009.jpg