kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • ... שלא לבקש מה' בחינת מותרות, רק פשוט חיים דקדושה, והבאה ליטהר מסייען אותו. רב ברוך אשלג מכתבים. ...neprašyti iš Kūrėjo jokių „nereikalingų priedų“, o tik paprasto gyvenimo šventume, ir tada: „ateinančiam išsityrinti yra padedama“. (Ravas Baruchas Ašlagas „Laiškai“)

הסולם, פרקי חיים של המקובל האלוקי רבי יהודה לייב הלוי אשלג

„Hasulam“, rabi Jehuda Ašlago (Baal Sulamo) biografija

ravas Abrahamas Mordechajus Gotlibas

Tačiau rabi Šimonas ir jo karta, t.y. Zohar autoriai (baalei aZohar), pilnai nusipelnė visų 125 pakopų, nors jie buvo ir prieš Mašijacho kartą.

115/118648.jpg

שערי קדושה חלק ב שער ד

Šventumo vartai Antra dalis. Ketvirtieji vartai

ravas Chaimas Vitalis

Pavydas. Pavydas sąlygoja neapykantą, nes žmogus maištauja prieš Kūrėją, kodėl Kūrėjas jo draugui duoda daugiau gerumo, negu jam.

115/118655.jpg

השלום בעולם

Taika Pasaulyje

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Apie Galutinį Izraelio išsigelbėjimą ir Galutinį ištaisymą pasakė išminčiai, aiškindami Kūrėjo žodžius (Talmudas, Sanhedrin): „Aš – Kūrėjas, savo laiku, pagreitintai“ (Ješaja 60 – 22). Jei nusipelnys – „pagreitintai“, jei nenusipelnys – „savo laiku“.

115/118654.jpg

שערי קדושה חלק ב שער ד

Šventumo vartai Antra dalis. Ketvirtieji vartai

ravas Chaimas Vitalis

Dėl neapykantos žmogus nusideda prieš savo artimą, sąlygodamas jam daug blogybių.

115/118653.jpg

שערי קדושה חלק ב שער ד

Šventumo vartai Antra dalis. Ketvirtieji vartai

ravas Chaimas Vitalis

Liūdesys (neviltis) sąlygoja atsitraukimą nuo dvasinio darbo, priedermių vykdymo, užsiėmimų Tora ir susikaupimo, bei teisingos intencijos maldoje.

115/118652.jpg