kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • Linksmos Sukot šventės! !חַג שָׂמֵחַ
  • כי יברכך ה' אלהיך בכל תבואתך ובכל מעשהידיך והיית אך שמח: דברים טז' טו Nes palaimins tave Kūrėjas visame tavo derliuje ir visuose tavo rankų darbuose – ir būsi tik džiaugsme. (Dvarim 16 – 15)

פתיחה לחכמת הקבלה

Įvadas į kabalos išmintį

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Ir kaip jau paaiškinta, kad dėl or mekif ir or pnimi bitūšo malchut amesajemet masachas sugrįžo į malchut amizdaveget aspektą.

115/119222.jpg

שמעתי

„Šamati“

tai, ką girdėjo ravas Baruchas Ašlagas iš savo tėvo Baal Sulamo

Turime žinoti, kokia sunkumo, kuris jaučiamas, kai žmogus nori dirbti anuliavęs savo esybę prieš Kūrėją, ir nesirūpinti savo nauda, priežastis? Iš tikro žmogus ateina prie būsenos, jog jam atrodo, kad visas pasaulis pasilieka savo vietoje, o tik jis lyg dingsta iš šio pasaulio.

115/119221.jpg

הסולם, פרקי חיים של תלמידי רבי יהודה לייב הלוי אשלג והרב ברוך שלום הלוי אשלג

Baal Sulamo ir rabi Barucho Šalomo mokinių biografijos

ravas Abrahamas Mordechajus Gotlibas

„Žinok, mielas drauge, kad žmogus yra lydimas tris kartus: pirmą kartą – apipjaustymo metu. Antrą kartą – sutuoktuvių metu. Ir trečią kartą – jo laidotuvių metu.

115/119220.jpg

פתיחה לחכמת הקבלה

Įvadas į kabalos išmintį

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Ir zivugo dėka išveda naują dešimties sfirot pakopą, kuri skaitosi kaip ankstesnio parcufo „sūnus“.

115/119218.jpg

השלום

Taika

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Dabar su visu aiškumu ir tikroviškumu atsiveria pranašo Ješaja žodžiai apie taikos pasaulyje pranašystę: „Ir gyvens vilkas su ėriuku, bei tigras gulės su ožiuku, ir veršiukas, liūtas bei jautis bus kartu, ir jaunuolis vedžios juos“ (Ješajahu 11 – 6).

115/119217.jpg