kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • „Ir kalbėjo Kūrėjas Moše ir Aronui, sakydamas: Štai tokie Toros įstatymai (חוקת chukat), kuriuos prisakė Kūrėjas sakydamas: Kalbėk Izraelio sūnums, tegul paima sau raudoną karvę (para aduma), tobulą, neturinčią trūkumo, ant kurios nebuvo uždėtas jungas“ (Bemidbar 19 – 1, 2).
  • Šabat Šalom!
  • !שבת שלום

Praktinė Halacha (Įstatymai)

Šventės

I.M.Lav

Kiekvienas, kuris privalo švęsti Pesachą, tegul ateina ir švenčia su mumis. Šiais metais čia, kitais metais – Izraelyje. Šiais metais - vergai, kitais metais – laisvi žmonės

115/118811.jpg

Praktinė Halacha (Įstatymai)

Šventės

I.M.Lav

Šventės metu reikia išgerti keturias taures vyno, atminčiai apie išsilaisvinimą iš vergijos. Penkta taurė, statoma stalo viduryje, simboliškai skiriama pranašui Elijahu.

115/118809.jpg

Praktinė Halacha (Įstatymai)

Šventės

I.M.Law

Sederio naktį yra atliekamos dvi Toros priedermės: macos valgymas pirmąją Pesacho naktį ir pasakojimas apie išėjimą iš Egipto.

115/118808.jpg

Praktinė Halacha (Įstatymai)

Šventės

I.M.Lav

Su pagrindiniu Pesacho aspektu – macos valgymu yra susijusios dvi Toros priedermės: viena priedermė yra valgyti macą, kita priedermė – tai draudimas valgyti „chamecą“.

115/118807.jpg

Praktinė Halacha (Įstatymai)

Šventės

I.M.Law

Tora ne tik draudžia valgyti „chamecą” Pesacho metu, bet jį draudžiama netgi turėti savo valdose – netgi ten, kur niekas jo nemato.

115/118806.jpg