kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • ... שלא לבקש מה' בחינת מותרות, רק פשוט חיים דקדושה, והבאה ליטהר מסייען אותו. רב ברוך אשלג מכתבים. ...neprašyti iš Kūrėjo jokių „nereikalingų priedų“, o tik paprasto gyvenimo šventume, ir tada: „ateinančiam išsityrinti yra padedama“. (Ravas Baruchas Ašlagas „Laiškai“)

הסולם, פרקי חיים של המקובל האלוקי רבי יהודה לייב הלוי אשלג

„Hasulam“, rabi Jehuda Ašlago (Baal Sulamo) biografija

ravas Abrahamas Mordechajus Gotlibas

Rabi Šimonas ir jo karta, t.y. Zohar autoriai (baalei aZohar), pilnai nusipelnė visų 125 pakopų, nors jie buvo ir prieš Mašijacho kartą.

115/118649.jpg

שערי קדושה חלק ב שער ד

Šventumo vartai Antra dalis. Ketvirtieji vartai

ravas Chaimas Vitalis

Apie bausmę už blogas savybes (midot) ir užmokestį už geras.

115/118647.jpg

השלום בעולם

Taika Pasaulyje

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Gerumas (Chesed) ir Tiesa (Emet) susitiks, Teisingumas (Cedek) ir Taika (Šalom) pasibučiuos. Tiesa iš žemės išaugs, Teisingumas iš atsispindės iš dangaus. Taip pat ir Kūrėjas duos gerumą ir mūsų žemė išves derlių (Tehilim 85 – 11, 12, 13

115/118646.jpg

שערי קדושה חלק ב שער ד

Šventumo vartai Antra dalis. Ketvirtieji vartai

ravas Chaimas Vitalis

„Tas, kas nužemina save šiame pasaulyje, koks didis bus pasaulyje, kuris ateis. Tas, kas yra mažas, tas yra didis. Tas, kas yra didelis, tas yra mažas“.

115/118645.jpg

שערי קדושה חלק ב שער ג

Šventumo vartai Antra dalis. Tretieji vartai

ravas Chaimas Vitalis

Apie užmokestį, vykdant Torą ir priedermes.

115/118644.jpg