kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • Linksmos Sukot šventės! !חַג שָׂמֵחַ
  • כי יברכך ה' אלהיך בכל תבואתך ובכל מעשהידיך והיית אך שמח: דברים טז' טו Nes palaimins tave Kūrėjas visame tavo derliuje ir visuose tavo rankų darbuose – ir būsi tik džiaugsme. (Dvarim 16 – 15)

פתיחה לחכמת הקבלה

Įvadas į kabalos išmintį

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Paskui vėl pasikartojo zivug de aka su masachu, įstatytu į malchut indą.

115/119206.jpg

השלום

Taika

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Iš tikro aiškiai matome didelį skirtumą tarp tų žmonių, iš kurių yra „išieškoma skola“ su jų sutikimu, ir be jų sutikimo.

115/119205.jpg

פתיחה לחכמת הקבלה

Įvadas į kabalos išmintį

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Penki pasaulio Adam Kadmon parcufai.

115/119203.jpg

פתיחה לחכמת הקבלה

Įvadas į kabalos išmintį

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Iš tikro kol dar parcufe neatsirado visi penki indai k – ch – b – t – m, šviesos randasi ne sau skirtose vietose, ir ne tik, bet jos dar stovi atvirkštine tvarka.

115/119202.jpg

פתיחה לחכמת הקבלה

Įvadas į kabalos išmintį

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Tačiau dar mums liko išsiaiškinti, kodėl masache trūkstant kli malchut, t. y. bchinos dalet, jame trūksta keter šviesos?

115/119201.jpg