kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • ועל מה שאתה כותב לי: "מכיר אני בשעור גדול עד אין ערך, כמה שאני צריך לסגופים חיצונים לתקן את החיצוניות שלי". עד כאן דבריך. אומר אני, שאין אתה צריך לסגופים, ואין אתה צריך לתקן את החיצוניות. בעה''ס, אגרות קודש Tu man rašai: „Aš visiškai žinau, kiek man reikia išorinių kentėjimų, kad ištaisyčiau savo išorinę pusę“. Pasakysiu: Tau nereikia kentėjimų išvis, tu visai neturi ištaisyti savo „išorinės“ pusės. (Baal Sulamas „Šventi laiškai“)

שערי קדושה חלק ב שער ד

Šventumo vartai Antra dalis. Ketvirtieji vartai

ravas Chaimas Vitalis רב חיים ויטאל

Žemi troškimai yra nešvarumo šaltinis, nes tai atveda prie neapykantos, pavydo, grobstymo, melagingos priesaikos, ir netgi prie žmogžudystės.

115/119663.jpg

יהדות הלכה למעשה

Praktinis judaizmas

ravas I. M. Lav הרב ישראל מאיר לאו

Jos metu nesėdima palapinėje, neimama „arba minim“, sakomas palaiminimas „Šeechejanu“ uždegant žvakes ir darant „Kidušą“ po „Maarivo“.

115/119661.jpg

יהדות הלכה למעשה

Praktinis judaizmas

ravas I. M. Lav הרב ישראל מאיר לאו

Hošana raba – tai paskutinė Sukot šventės chol-amoed diena. Tą dieną baigiasi priedermių gyventi palapinėje bei „arba minim“ laikas.

115/119660.jpg

יהדות הלכה למעשה

Praktinis judaizmas

ravas I. M. Lav הרב ישראל מאיר לאו

Kai Jeruzalėje stovėjo Šventykla, chol-amoed dienos buvo tas laikas, kai visas Izraelis keliaudavo į Šventyklą, kad praleisti šventę Jeruzalėje.

115/119659.jpg

יהדות הלכה למעשה

Praktinis judaizmas

ravas I. M. Lav הרב ישראל מאיר לאו

Ypatinga malda, skaitoma tik Sukot metu – tai „Hošana“. Vienose bendruomenėse ji skaitoma po „Halelio“, kitose – pačioje rytinės maldos pabaigoje, po „Musafo“.

115/119657.jpg