kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • הכעס הוא ענף הגאוה ושקול כמוהו. ואמרו רבותינו ז" (ל נדרים דף כ"ב ע''א ) כל הכועס כל מיני פורעניות של גיהנם שולטין בו. רח''ו, שערי קדושה Pyktis – tai didybės ir puikybės atšaka ir yra vertinamas taip pat, kaip ir puikybė. Pasakė mūsų mokytojai:„Jei žmogus pyksta, jį valdo gehinomo (pragaro) griovimo jėgos“ (Talmudas, Nedarim). (Ravas Chaimas Vitalis, „Šventumo vartai“. Antra dalis. Ketvirtieji vartai)

זוהר הקדמת ספר הזהר פקודי אורייתא פקודא תריסר

Zohar „Toros įsakymai. Dvyliktas “

rabi Šimonas ben Jochajus

Dvylikta priedermė – atnešti medžio vaisių pirmuonis.

115/119547.jpg

הסולם, פרקי חיים של תלמידי רבי יהודה לייב הלוי אשלג והרב ברוך שלום הלוי אשלג

Baal Sulamo ir rabi Barucho Šalomo mokinių biografijos

ravas Abrahamas Mordechajus Gotlibas

Kiekvienas žmogus, kuris eina meilės artimui keliu, jis prideda jėgų visiems. Jis visai bendruomenei „įpila degalų“ kovoje su savo egoizmu.

115/119546.jpg

זוהר הקדמת ספר הזהר פקודי אורייתא פקודא חדסר

Zohar „Toros įsakymai. Vienuoliktas“ (2)

rabi Šimonas ben Jochajus

Pirmas Adamas buvo sukurtas dideliame tobulume, ir jame buvo padaryta ir „išaiškinta“ visa reikalinga analizė „gyvuliame“ (חיים – chajim) sielos aspekte.

115/119545.jpg

מתן תורה

Toros dovanojimas

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Iš tikro Toroje yra dvi dalys: 1. Priedermės tarp žmogaus ir „Makom“ (Vietos), t.y. Palaiminto Kūrėjo. 2. Priedermės tarp žmogaus ir draugo.

115/119544.jpg

זוהר הקדמת ספר הזהר פקודי אורייתא פקודא חדסר

Zohar „Toros įsakymai. Vienuoliktas“ (1)

rabi Šimonas ben Jochajus

Vienuoliktas įsakymas – atiduoti dešimtinę.

115/119543.jpg