kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • כי מלאכיו יצווה לך לשמרך בכל דרכיך. על כפים ישאונך, פן תיגוף באבן רגלך. תהלים צא – יא', יב', זוהר, הקדמת ספר הזהר, פקודי אורייתא, פקודא שתיתאהב Ir savo angelams įsakys, kad saugotų tave visuose keliuose. Ant rankų tave nešios, kad tavo koja neužsigautų į akmenį. (Tehilim 91 – 11).

הסולם, פרקי חיים של תלמידי רבי יהודה לייב הלוי אשלג והרב ברוך שלום הלוי אשלג

Baal Sulamo ir rabi Barucho Šalomo mokinių biografijos

ravas Abrahamas Mordechajus Gotlibas

„Ir mylėk savo artimą kaip patį save“ nėra paprastai pasiekiamas dalykas. O jei kas nors galvoja kitaip, tai ženklas, kad jis niekada nebandė iš tiesų pajausti širdyje to jausmo.

115/119427.jpg

זוהר תרומה בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך

Zohar „Visa širdimi, visa siela ir visomis jėgomis“

rabi Šimonas ben Jochajus

(Toroje apie šeštą kūrimo dieną) parašyta: והנה טוב מאד „Ir štai viskas labai gerai“ ( Berešit 1 – 31).

115/119425.jpg

שמעתי

„Šamati“

tai ką girdėjo ravas Baruchas Ašlagas iš savo tėvo Baal Sulamo

Žmogus susideda iš trijų (dvasinių) „kūnų“.

115/119424.jpg

זהר תרומה בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך

Zohar „Visa širdimi, visa siela ir visomis jėgomis“

rabi Šimonas ben Jochajus

Reikia mylėti Kūrėją „visa širdimi“ בכל לבבך (bechol levavecha). Tai reiškia dviem širdies „pusėmis“. Ir tai – du instinktai: „gėrio instinktas“ ir „blogio instinktas“.

115/119423.jpg

זוהר פנחס בית שלישי לא כתיב באורייתא

Zohar „Trečioji Šventykla neaprašyta Toroje“

rabi Šimonas ben Jochajus

Paskutinis klausimas, kurį paklausė filosofas: Izraelis nevalgo nekošerinio (netinkamo) maisto, kaip kitos tautos, todėl jie – silpnesni už kitas tautas.

115/119422.jpg