kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • „Ir kalbėjo Kūrėjas Moše ir Aronui, sakydamas: Štai tokie Toros įstatymai (חוקת chukat), kuriuos prisakė Kūrėjas sakydamas: Kalbėk Izraelio sūnums, tegul paima sau raudoną karvę (para aduma), tobulą, neturinčią trūkumo, ant kurios nebuvo uždėtas jungas“ (Bemidbar 19 – 1, 2).
  • Šabat Šalom!
  • !שבת שלום

שפחה כי תירש גבירתה

„Kai tarnaitė paveldi ponią“

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Iš tikro mūsų išminčiai slėpė „vidinės Toros“ paslaptis, kad jos nepatektų pas „avoda zara“ (stabmeldystės, krikščionybės) išpažintojus.

115/118864.jpg

מהות הדת ומטרתה

Religijos (Toros) esmė ir tikslas

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Iš tikro dvi jėgos „stumia“ mus, kad užliptume ant minėtų „laiptų“ pakopų, kurių pabaiga siekia „Dangų“, ir tai yra galutinis taškas – „formų su Kūrėju sutapimas“.

115/118863.jpg

מהות הדת ומטרתה

Religijos (Toros) esmė ir tikslas

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Išminčiai pasakė: „Koks skirtumas Kūrėjui, ar žmogus skerdžia gyvulį nuo kaklo ar nuo sprando? Juk priedermės yra duotos tik tam, kad ištyrinti jomis žmones“(Berešit Raba 44).

115/118862.jpg

מהות הדת ומטרתה

Religijos (Toros) esmė ir tikslas

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Kūrėjo valdymas yra „tikslinis“, t.y. atvesti mus į galutinį tikslą – „susiliejimą su Kūrėju“, kad Jis „apsigyventų“ mumyse.

115/118861.jpg

הסולם, פרקי חיים של הרב ברוך שלום הלוי אשלג

Rabi Baruch Šalom aLevi Ašlag biografija

ravas Abrahamas Mordechajus Gotlibas

„Pasaulių Kūrėjau, tebus Tavo noras atnaujinti mums šį mėnesį gerumui ir palaiminimui, (...) gyvenimą, kuriame būtų meilė, Tora ir dangaus baimė, (...) gyvenimą, kuriame būtų turtas ir garbė“.

115/118860.jpg