kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • ... שלא לבקש מה' בחינת מותרות, רק פשוט חיים דקדושה, והבאה ליטהר מסייען אותו. רב ברוך אשלג מכתבים. ...neprašyti iš Kūrėjo jokių „nereikalingų priedų“, o tik paprasto gyvenimo šventume, ir tada: „ateinančiam išsityrinti yra padedama“. (Ravas Baruchas Ašlagas „Laiškai“)

פרי חכם אגרות קודש מח

„Šventi laiškai“ psl. 48

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Mokiniui „kritimo” metu atrodo, kad mokytojas taip pat „krenta” kartu su juo (neduok dieve). Ir taip yra iš tikrųjų, nes mokinys negali įvertinti mokytojo.

115/118717.jpg

פרי חכם אגרות קודש לז

„Šventi laiškai“ psl. 37

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

„Keturi įėjo į „Pardes“ פרדס (Rojaus Sodą)“.

115/118716.jpg

הסולם, פרקי חיים של הרב ברוך שלום הלוי אשלג

Rabi Baruch Šalom aLevi Ašlag biografija

ravas Abrahamas Mordechajus Gotlibas

Po vestuvių ravas Baruchas ėmė mokytis pas savo tėvą jo vidinės Toros pamokose ir buvo su juo visa širdimi ir visa siela, visiškai nesitraukė nuo jo. Visą savo dvasinį gyvenimą paskyrė Baal aSulamo keliui.

115/118715.jpg

Praktinė Halacha (Įstatymai)

10 teveto pasninkas

I.M.Lav

Keturios dienos metuose primena apie Šventyklos sugriovimą, ir jos atitinka 4 šios nelaimės etapus: tai 10 teveto, 17 tamuzo, 9 avo ir Gedalijos pasninkas.

115/118714.jpg

השלום בעולם

Taika Pasaulyje

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Iš tikro, kuo žmogus yra didesnis ir ypatingesnis, tuo pačiu dydžiu jo ypatingumo ir išskirtinumo savybės yra didesnės.

115/118713.jpg