kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • כי מלאכיו יצווה לך לשמרך בכל דרכיך. על כפים ישאונך, פן תיגוף באבן רגלך. תהלים צא – יא', יב', זוהר, הקדמת ספר הזהר, פקודי אורייתא, פקודא שתיתאהב Ir savo angelams įsakys, kad saugotų tave visuose keliuose. Ant rankų tave nešios, kad tavo koja neužsigautų į akmenį. (Tehilim 91 – 11).

זהר, חיי שרה, באורייתא כל חיין

Zohar „Toroje visas gyvenimas“

rabi Šimonas ben Jochajus

Atverk man akis ir pamatysiu stebuklus iš Tavo Toros. Klajūnas aš žemėje, neslėpk nuo manęs Savo priedermių.

115/119416.jpg

זוהר הקדמת ספר הזהר אורייתא וצלותא

Zohar „Tora ir malda“

rabi Šimonas ben Jochajus

Pradėjo (atidarė) rabi Šimonas ir tarė, apie ką parašyta: „Ir atsuko Chizkijahu veidą į sieną ir meldėsi Kūrėjui“ ( Ješajahu 38 – 2).

115/119415.jpg

הסולם, פרקי חיים של תלמידי רבי יהודה לייב הלוי אשלג והרב ברוך שלום הלוי אשלג

Baal Sulamo ir rabi Barucho Šalomo mokinių biografijos

ravas Abrahamas Mordechajus Gotlibas

Rabi Jakovas buvo ištikimas draugas, kuriuo galėjai pasikliauti bet kuriuo metu, kuriam nuoširdžiai rūpėjo artimas ir kuris darė gerus darbus negailėdamas jėgų.

115/119414.jpg

פתיחה לחכמת הקבלה

Įvadas į kabalos išmintį

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Kiekvienos pakopos roš yra priskiriama aspektams: Keter, jechida arba parcufui Galgalta.

115/119413.jpg

שמעתי

„Šamati“

tai ką girdėjo ravas Baruchas Ašlagas iš savo tėvo Baal Sulamo

Parašyta: „Išaukštintas Kūrėjas, bet nusižeminusį pamatys“ (Tehilim 138 – 6).

115/119412.jpg