kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • כי מלאכיו יצווה לך לשמרך בכל דרכיך. על כפים ישאונך, פן תיגוף באבן רגלך. תהלים צא – יא', יב', זוהר, הקדמת ספר הזהר, פקודי אורייתא, פקודא שתיתאהב Ir savo angelams įsakys, kad saugotų tave visuose keliuose. Ant rankų tave nešios, kad tavo koja neužsigautų į akmenį. (Tehilim 91 – 11).

פתיחה לחכמת הקבלה

Įvadas į kabalos išmintį

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Iš tikro parsos, esančios chaze, aspektas padalina pakopą į keturias ypatingas dalis, vadinamas A – B – J – A: Acilut – iki „chaze“, o B – J – A nuo chaze ir žemiau.

115/119411.jpg

פתיחה לחכמת הקבלה

Įvadas į kabalos išmintį

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Ir žinok, kad šiuose skirtinguose dešimties sfirų pavadinimuose visada reikia išskirti du aspektus: 1. Tai atitikimas aprašomos sfiros etalonui. 2. Skirtumas, aprašomai sfirai, kurio dėka ir buvo gautas šis pavadinimas.

115/119410.jpg

פתיחה לחכמת הקבלה

Įvadas į kabalos išmintį

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Reikia žinoti, kad kiekvienas „atskiras“ ir „bendras“ aspektai yra tapatūs, t. y. viskas, kas galioja bendrume, galioja taip pat ir net mažiausioje atskiroje dalyje, kiek tik galima padalinti.

115/119409.jpg

הסולם, פרקי חיים של תלמידי רבי יהודה לייב הלוי אשלג והרב ברוך שלום הלוי אשלג

Baal Sulamo ir rabi Barucho Šalomo mokinių biografijos

ravas Abrahamas Mordechajus Gotlibas

Šis džiaugsmas yra patikimiausias liudytojas, kad žmogus yra pastoviame ryšyje su Kūrėju.

115/119408.jpg

פתיחה לחכמת הקבלה

Įvadas į kabalos išmintį

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Taip pat reikia pažymėti, kad pakopų tvarka, dėl parcufų pakilimų, nesikeičia niekada, bet lieka tokia, kokia ji yra pastovaus mochino būsenoje, kaip paaiškinta 161 sk.

115/119407.jpg