kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • הנה כתוב "אין עוד מלבדו", שפירושו, שאין שום כח אחר בעולם, שיהיה לו יכולת לעשות משהו נגדו יתברך. בעה''ס, שמעתי Parašyta: „Nieko nėra – tik Jis“ (Dvarim 4 – 35), tai reiškia, kad nėra jokios kitos jėgos pasaulyje, kuri galėtų veikti prieš Kūrėją. (tai, girdėjo ravas Baruchas iš savo tėvo Baal Sulamo)

זוהר הקדמת ספר הזוהר אותיות דרב המנונא סבא

Zohar „Ravo Hemnuna Saba raidės“

rabi Šimonas ben Jochajus

ėjo raidė ב „Bet“ ir pasakė: „Pasaulio Viešpatie, gerai Tau manimi sukurti pasaulį, nes manini laimina Tave viršuje ir apačioje. ( Raidė „Bet“ reiškia palaiminimą ברכה bracha).

115/119587.jpg

הסולם, פרקי חיים של המקובל האלוקי רבי יהודה לייב הלוי אשלג

„Hasulam“, rabi Jehuda Ašlago (Baal Sulamo) biografija

ravas Abrahamas Mordechajus Gotlibas

Juos admor vedė tiesos keliu - taip vadinamu asmeniniu (individo) keliu.

115/119584.jpg

זוהר הקדמת ספר הזוהר אותיות דרב המנונא סבא

Zohar „Ravo Hemnuna Saba raidės“

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Įėjo raidės ד „Dalet“ ir ג „Gimel“, ir jos pasakė tą patį.

115/119583.jpg

הערבות, המשך ממאמר מתן תורה

„Laidavimas“ (Atsakomybė), „Toros dovanojimo“ tęsinys

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

„Mylėk savo artimą, kaip save patį“. Kaip sakėme, kad ši nuostata yra „laiptai“, kuriais galima „užlipti“ į „susiliejimą“ su Kūrėju.

115/119582.jpg

הסולם, פרקי חיים של הרב ברוך שלום הלוי אשלג

„Hasulam“, rabi Baruch Šalom aLevi Ašlago biografija

ravas Abrahamas Mordechajus Gotlibas

Džiaugsmas, kuris gali atsiverti tik tarp einančių tikro darbo Kūrėjui keliu.

115/119581.jpg