kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • ועל מה שאתה כותב לי: "מכיר אני בשעור גדול עד אין ערך, כמה שאני צריך לסגופים חיצונים לתקן את החיצוניות שלי". עד כאן דבריך. אומר אני, שאין אתה צריך לסגופים, ואין אתה צריך לתקן את החיצוניות. בעה''ס, אגרות קודש Tu man rašai: „Aš visiškai žinau, kiek man reikia išorinių kentėjimų, kad ištaisyčiau savo išorinę pusę“. Pasakysiu: Tau nereikia kentėjimų išvis, tu visai neturi ištaisyti savo „išorinės“ pusės. (Baal Sulamas „Šventi laiškai“)

שערי קדושה חלק ב שער ד

Šventumo vartai Antra dalis. Ketvirtieji vartai

ravas Chaimas Vitalis רב חיים ויטאל

Išdidumas (puikybė) – tai, daugelio prasižengimų šaknis (priežastis).

115/119638.jpg

יהדות הלכה למעשה

Praktinis judaizmas

ravas I. M. Lav הרב ישראל מאיר לאו

Tšuva, „sugrįžimas-atgaila“, apjungia tris momentus: nuodėmės pripažinimą, atgailą ir atsižadėjimą nuo jos; išpažintį ir sprendimo priėmimą ateičiai.

115/119644.jpg

יהדות הלכה למעשה

Praktinis judaizmas

ravas I. M. Lav הרב ישראל מאיר לאו

Bendrai ši malda panaši į rytinę Šabato maldą: „Rytiniai palaiminimai“, „Psukei dezimra“, „Šma“, kartu su ją lydinčiais palaiminimais.

115/119643.jpg

יהדות הלכה למעשה

Praktinis judaizmas

ravas I. M. Lav הרב ישראל מאיר לאו

Paprastai prieš šventės pradžią yra uždegama viena žvakė, nuo kurios paskiau bus uždegamos šventinės žvakės.

115/119642.jpg

יהדות הלכה למעשה

Praktinis judaizmas

ravas I. M. Lav הרב ישראל מאיר לאו

„Pūskite „šofarą“ mėnesio pradžioje, nustatytu laiku, mūsų šventei! Nes tai įstatymas Izraeliui, Jakovo Kūrėjo nustatymas“ (Tehilim 81).

115/119641.jpg