kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • „Ir meldėsi Icchakas Kūrėjui dėl savo žmonos, nes ji buvo nevaisinga, ir atsakė jam Kūrėjas ir Rivka jo žmona pastojo. Ir pradėjo labai spurdėti sūnūs jos viduje, ir ji pasakė: Jeigu taip, tai kuo aš dėta, ir nuėjo paklausti Kūrėjo“ (Berešit 25 – 21, 22)
  • Šabat Šalom!
  • !שבת שלום

זוהר הקדמת ספר הזהר אותיות דרב המנונא סבא

Zohar „Ravo Hemnuna Saba raidės“

rabi Šimonas ben Jochajus

Yra žinoma, kad kiekviena raidė iš Alef-Bet raidžių turi ypatingą tik jai savybę.

115/119558.jpg

מתן תורה

Toros dovanojimas

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Iš tikro ši viena priedermė: „Mylėk savo artimą, kaip save patį“ ir yra galutinis Toros tikslas, po kurio žmogus iškart nusipelno „susiliejimo su Kūrėju“.

115/119557.jpg

זוהר הקדמת ספר הזהר אותיות דרב המנונא סבא

Zohar „Ravo Hemnuna Saba raidės“

rabi Šimonas ben Jochajus

Apie šią paslaptį parašyta: „Išbandykite Mane tuo זאת (zot), sako Kūrėjas, ar neatversiu jums „dangaus vartų“, ir duosiu jums palaiminimą be pabaigos (galo)“.

115/119556.jpg

זוהר הקדמת ספר הזהר אותיות דרב המנונא סבא

Zohar „Ravo Hemnuna Saba raidės“

rabi Šimonas ben Jochajus

Šis pasakojimas apie raides yra giliausias iš visų giliausių.

115/119555.jpg

זוהר הקדמת ספר הזהר אותיות דרב המנונא סבא

Zohar „Ravo Hemnuna Saba raidės“

rabi Šimonas ben Jochajus

Kai panoro Kūrėjas sukurti pasaulį, visos raidės buvo dar paslėptos. Ir du tūkstančius metų prieš pasaulio sukūrimą, Kūrėjas žiūrėjo ir mėgavosi raidėmis.

115/119554.jpg