kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • „Ir meldėsi Icchakas Kūrėjui dėl savo žmonos, nes ji buvo nevaisinga, ir atsakė jam Kūrėjas ir Rivka jo žmona pastojo. Ir pradėjo labai spurdėti sūnūs jos viduje, ir ji pasakė: Jeigu taip, tai kuo aš dėta, ir nuėjo paklausti Kūrėjo“ (Berešit 25 – 21, 22)
  • Šabat Šalom!
  • !שבת שלום

הסולם, פרקי חיים של המקובל האלוקי רבי יהודה לייב הלוי אשלג

„Hasulam“, rabi Jehuda Ašlago (Baal Sulamo) biografija

ravas Abrahamas Mordechajus Gotlibas

„Jei jau šitą knygą atspausdino, tai ženklas, kad ji skirta visiems žmonėms”.

115/119553.jpg

זוהר הקדמת ספר הזהר פקודי אורייתא

Zohar „Toros įsakymai. Toros Įsakymai“

rabi Šimonas ben Jochajus

Toros priedermės Zohare vadinamos „užstatais“,פקודין – pkudin, t.y. „613 užstatų“. Tačiau taip pat vadinamos „patarimais“,עיטין – eitin, t.y. „613 patarimų“. Skirtumas tas, kad kiekviename reikale yra „priekinė“ ir „užpakalinė“ pusė.

115/119551.jpg

מתן תורה

Toros dovanojimas

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Aiškiai matome, kad vykdant Torą „lišma“, netgi „veiksmo“ (praktinėje) Jos dalyje, visai nėra jaučiamas skirtumas tarp dviejų Toros dalių, ar žmogus vykdo priedermes Kūrėjui ar savo artimui.

115/119550.jpg

זהר הקדמת ספר הזהר פקודי אורייתא פקודא ארביסר

Zohar „Toros įsakymai. Keturioliktas“

rabi Šimonas ben Jochajus

Keturiolikta priedermė, tai saugoti Šabato dieną, nes tai poilsio, po visų pasaulėdaros kūrimo veiksmų, diena.

115/119549.jpg

זוהר הקדמת ספר הזהר פקודי אורייתא פקודא תליסר

Zohar „Toros įsakymai. Tryliktas“

rabi Šimonas ben Jochajus

Trylikta priedermė, tai išpirkti (פדיון – pidjon) pirmgimį sūnų ir „pritvirtinti“ jį prie gyvenimo.

115/119548.jpg